Show simple item record

dc.contributor.advisorBütikofer, Aline
dc.contributor.authorSkeie, Eivind
dc.contributor.authorStokke, Ole Magnus
dc.date.accessioned2017-09-21T12:39:34Z
dc.date.available2017-09-21T12:39:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456060
dc.description.abstractHelserelatert arbeidsfravær påfører samfunnet og det enkelte individ store kostnader og omtales ofte som en av de største utfordringene for velferdsstaten Norge. Sykefravær er derfor av stor offentlig interesse og har vært gjenstand for omfattende forskning. Som et ledd i dette ble prosjektet «Forsøk med arbeidsutprøving hos egen arbeidsgiver etter utløp av sykepengeperioden» initiert av Arbeids- og sosialdepartementet i 2015. Formålet med denne oppgaven er å gjøre en kvantitativ vurdering av effekten dette tiltaket har hatt på retur til arbeid halvveis inn i prosjektperioden. Resultatene fra analysen tilsier at tiltaket hittil er uten signifikant effekt på retur til både heltids- og deltidsarbeid. Det gjøres heller ikke signifikante funn på at tiltaket påvirker målgruppens overgang til uføretrygd. Det finnes imidlertid gode argumenter for at disse funnene ikke bør tillegges vekt i evalueringen av prosjektet grunnet svakheter i datamaterialet. Det vil derfor være for tidlig å avskrive effekten av tiltaket. Avslutningsvis blir det presentert forslag til hvordan svakhetene i datamaterialet kan løses for å finne den reelle effekten av prosjektets tiltak på retur til arbeid, i arbeidet med prosjektets sluttrapportnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleArbeidsutprøving hos egen arbeidsgiver for langtidssykemeldte : en effektevalueringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record