Show simple item record

dc.contributor.advisorJohanson, Daniel
dc.contributor.authorEndresen, Emilie Heggstad
dc.contributor.authorWefring, Mari Dale
dc.date.accessioned2018-02-20T11:45:55Z
dc.date.available2018-02-20T11:45:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2485967
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å gi et bilde av hvordan økonomistyringen og styringssystemet som helhet ser ut i servicesektoren. Servicesektoren blir stadig viktigere, og moderne teknologi og digitalisering er med på å styrke servicebedrifters posisjon ytterligere. Til tross for den økende interessen for og viktigheten av servicebedrifter, er det forsket lite på økonomistyring i sektoren. Vi ønsker derfor å komme med ny og bred innsikt i en spennende sektor. I første del av analysen benytter vi deskriptiv statistikk for å kartlegge bruken av styringssystem i servicesektoren. Her observerer vi blant annet at det er liten grad av fleksibilitet i planlegging og prestasjonsmåling, samt stor grad av sentralisert beslutningsmakt. Dette strider mot tidligere litteratur som hevder at i servicebedrifter bør underordnede ha stor grad av fleksibilitet og autonomi da de har nær kontakt med kundene. Vi undersøker også i hvilken grad styring varierer på tvers av bransje. Vi finner enkelte forskjeller mellom bransjene, særlig skiller finansieringsvirksomhet seg fra servicesektoren som helhet. Ved hjelp av multippel regresjonsanalyse har vi også undersøkt om land og størrelse påvirker bruk av styringssystem innad i sektoren. Andre del av analysen søker å finne likheter og forskjeller mellom service- og produksjonssektoren. Vi har benyttet den ikke-parametriske Mann-Whitney testen for sammenligning av to grupper. I henhold til tidligere litteratur er det forventet at service- og produksjonsbedrifter opererer med ulikt fokus når det kommer til den økonomiske styringen. Mens produksjonsbedrifter har et høyere fokus på produktivitet og effektivitet, er servicebedrifter mer avhengig av tjenestekvalitet og at kundene er fornøyde, for å kunne lykkes. Det er dermed forventet å finne høyere grad av ikke-finansielle mål som kundetilfredshet hos servicebedrifter, og høyere grad av finansielle mål hos produksjonsbedrifter. Dette finner vi derimot ikke, og vi opplever det som overraskende at underordnede i begge sektorer evalueres på grunnlag av like mål. Videre observerer vi at servicebedrifter, til tross for en mer unik kundekontakt mellom tjenesteyter og kunde, opptrer mer sentralisert enn produksjonsbedrifter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleØkonomistyring i servicesektoren : en kvantitativ studie av styringssystemernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record