Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAndersson, Jonas
dc.contributor.advisorMøen, Jarle
dc.contributor.authorSævig, Mats
dc.contributor.authorVonen, Guri Husom
dc.date.accessioned2018-02-21T09:19:48Z
dc.date.available2018-02-21T09:19:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486123
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker vi i hvilken grad termindata fra Skatteetaten kan brukes for å forbedre eksisterende regnskapsbaserte konkursprediksjonsmodeller. Konkursprediksjonsmodeller benyttes blant annet av banker, investorer, kredittratingbyråer og forvaltere for å kunne si noe om individuelle konkurssannsynligheter for enkelte selskap. Slike modeller benyttes også av Norges Bank og Finanstilsynet for å kunne si noe om bankenes kredittrisiko overfor foretakssektoren. Konkursprediksjonsmodeller bidrar til å bedre finansmarkedenes evne til å formidle kapital til lavest mulig kostnad. Eksisterende modeller bruker i all hovedsak offentlig tilgjengelig regnskapsinformasjon for å predikere konkurser. Termindata fra Skatteetaten innholder informasjon om blant annet selskaps merverdiavgift, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og restskatt. I tillegg produserer Skattetaten oppdaterte termindata flere ganger i året. Vi estimerer først en referansemodell som skal tilsvare eksisterende regnskapsbaserte konkursprediksjonsmodeller, og er i stor grad inspirert av Norges Banks SEBRA-modell. Videre estimeres to modeller som inkluderer termindata fra Skatteetaten på ulike måter. Alle modellene estimeres med en ikke-parametrisk logistisk metode. Studien tar i bruk et datasett som består av termindata og næringsoppgaver for norske aksjeselskap i perioden 2008 til 2017. Oppgaven konkluderer med at informasjonen i termindata signifikant forbedrer prediksjonsevnen til eksisterende, regnskapsbaserte konkursprediksjonsmodeller. Dette indikerer at offentliggjøring av termindata kan bedre finansmarkedenes evne til å formidle kapital til sin beste anvendelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleKonkursprediksjon med termindata : en empirisk studie av prediksjonsevnen til termindata fra skatteetatennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel