Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Øivind Anti
dc.contributor.authorBarvik, Karl Eilertsen
dc.contributor.authorNygaard, Magnus Sveen
dc.date.accessioned2018-02-23T12:52:53Z
dc.date.available2018-02-23T12:52:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486772
dc.description.abstractForholdet mellom konkurranse og effektivitet har vært et omdiskutert tema de siste tiårene. Betydningen av en effektiv banksektor er av interesse for både økonomer og tilsynsmyndigheter. Denne studien utleder strukturelle og ikke-strukturelle mål på konkurranse for norske sparebanker i perioden 1997-2013 og estimerer deres relative evne til å minimere kostnader. Konkurranse og effektivitet er nært tilknyttet hverandre i banksektoren. ”Quiet life”- hypotesen postulerer at banker med markedsmakt nyter monopolrenter og tolerer kostnadsineffektiviteter under slike forhold. Nyere empiriske studier tyder på at økt markedsmakt øker kostnadseffektivitet og forkaster følgelig ”quiet life”-hypotesen. Studien er basert på en rekke modell- og regresjonsspesifikasjoner og finner ingen robust sammenheng mellom konkurranse og kostnadseffektivitet. Funnene står i kontrast til teoretiske prediksjoner og nyere empiriske funn om effekten av konkurranse på effektivitetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsamfunnsøkonominb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleKonkurranse og effektivitet i det norske sparebankmarkedet : en empirisk analyse av konkurranse og effektivitet blant norske sparebanker i perioden 1997-2013nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record