Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNyland, Kari
dc.contributor.authorHelle, Odd Magnus
dc.contributor.authorHvoslef, Jo
dc.date.accessioned2018-02-26T10:39:24Z
dc.date.available2018-02-26T10:39:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486940
dc.description.abstractI vår masterutredning var problemstillingen: hvilken rolle spiller økonomiske argumenter i beslutningstaking i sykehus, og hvordan vi kan forstå dette? Det finnes mye forskning på beslutningstaking i sykehus, men mindre på hvilken rolle økonomiske argumenter spiller i en investeringsbeslutning. Derfor valgte vi å studere et sykehus’ investering i en Da Vincioperasjonsrobot rundt midten av 2000-tallet. I tillegg har vi undersøkt hvordan økonomiens rolle har endret seg i sykehuset siden den gang. Teorien vi har brukt for å besvare vår problemstilling er hentet fra det normative og deskriptive perspektivet. Fra det normative har vi brukt prinsipal-agent-teori og styringsteori. Innenfor det deskriptive har vi hentet teorier primært innenfor nyinstitusjonell teori, samt teorier knyttet til institusjonell endring for å besvare vår problemstilling. Studien har et kvalitativt forskningsdesign med et eksplorerende formål, og casestudie som forskningsstrategi. Innsamlingen av dataene har blitt gjort gjennom semistrukturerte intervjuer i løpet av høsten 2017. Vi intervjuet flere nøkkelpersoner i sykehuset. Dataene ble analysert ved tematisk analyse. Vi fant at i Da Vinci-investeringen dominerte medisinske argumenter, og økonomiske argumenter ble ikke inkludert. Videre fant vi at legene visste at økonomisk informasjon som burde skjules i beslutningen, som tyder på at økonomi likevel hadde en viss betydning. Vi fant også at aksepten for økonomi har økt siden den gang. Det kan trolig forklares av helseforetaksreformen, ledelsens påvirkning og ansvarliggjøring av leger for økonomiske resultater. Utredningen konkluderer med at økonomiske argumenter i dag spiller en større rolle i beslutningstaking i sykehuset enn før, men er fremdeles ikke likestilt med de medisinske. Studiens implikasjoner vil være relevante for staten og personer i ledende roller i sykehus. Trolig ville investeringsprosessen ikke ha foregått på samme måte i dag som følge av innføringen av et investeringsutvalg som vurderer all relevant informasjon og minker muligheten for legers lobbyvirksomhet. Videre er det behov for bedre styringssystemer for å sikre respekt for budsjetter ved å avsløre sammenhenger mellom drift og resultat. En teoretisk implikasjon er behovet for økt fokus på at å ikke bruke økonomisk informasjon er det samme som å bruke økonomisk informasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleBeslutningstaking i sykehus : en casestudie av økonomiske vurderinger i en robotinvestering ved en kirurgisk klinikknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel