Show simple item record

dc.contributor.advisorBeisland, Lars Atle
dc.contributor.authorFinne, Martin
dc.contributor.authorMyrdal, Sindre Hugaas
dc.date.accessioned2018-02-26T11:40:47Z
dc.date.available2018-02-26T11:40:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486958
dc.description.abstractDenne masterutredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Orkla ASA. Formålet er å estimere egenkapitalverdien til Orkla ASA per 31.12.2017. Det endelige verdiestimatet danner grunnlag for å utarbeide en handlingsanbefaling. Fundamental verdsettelse ble vurdert som den mest hensiktsmessige verdivurderingsmetoden. Komparativ verdsettelse ble benyttet som supplerende metode. Utredningen består av tre ulike deler. Den første delen består av presentasjon av selskapet, bransje og verdivurderingsmetoder. Videre utføres det en kvalitativ strategisk analyse av interne og eksterne faktorer som påvirker selskapet og bransjen. I den andre delen utføres det regnskapsanalyse av historiske tall. Det ble her identifisert at selskapet innehar en tidsvektet gjennomsnittlig strategisk fordel på 5,5 %. I tråd med den kvalitative strategiske analysen viste regnskapsanalysen at fordelen hovedsakelig skyldes en bransjefordel. Kunnskapen fra de foregående analysene dannet grunnlaget for å utarbeide fremtidsregnskap og fremtidskrav. Det ble deretter utarbeidet fundamental verdsettelse. Etter gjennomført konvergeringsprosess endte det endelige konkursjusterte verdiestimatet på NOK 79,04 per aksje. For å belyse usikkerheten knyttet til estimatet ble det benyttet sensitivitetsanalyse, hvor det ble konkludert med at det foreligger betydelig usikkerhet knyttet til estimatet. Deretter ble det benyttet komparativ verdsettelse, som et supplement til verdivurdering. Det endelige komparative verdiestimatet ble NOK 95,98 per aksje. Det fundamentale verdiestimatet ble vektet 70 % og det komparative 30 %. Verdiestimatet per 31.12.2017 av Orkla ASA er NOK 84,69 per aksje. Det anbefales en holdstrategi i forhold til aksjekursen per 07.12.2017nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.subjectverdsettelsenb_NO
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Orkla ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record