Show simple item record

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorFlaten, Cecilie
dc.contributor.authorLilland, Anette Grov
dc.date.accessioned2018-02-26T11:56:11Z
dc.date.available2018-02-26T11:56:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486966
dc.description.abstractDe siste årene har stadig flere flyplasser blitt bygget ut som handelssentre og er i økende grad avhengig av inntekter fra kommersiell virksomhet. Høyere krav fra myndigheter, passasjerer, flyselskaper og andre aktører fører til utfordringer knyttet til forretningsmodellen for drift av lufthavnene. Denne utredningen har til hensikt å avdekke i hvilken grad dagens modell for lufthavndrift er optimal for flypassasjerer. Dette vil vi vurdere gjennom en casestudie av Avinor. Utredningen har kartlagt hvordan Avinor innhenter inntekter ved å utnytte den tosidige dynamikken mellom flypassasjerene og de kommersielle aktørene, i likhet med kjøpesenterdrift. Vi har avdekket at flypassasjerene blir subsidiert av kommersielle inntekter, noe som resulterer i billigere billetter for flypassasjerene. Kommersiell virksomhet medfører et bredere vare- og tjenestetilbud på lufthavnene. Kjøpesenterdriften kan imidlertid oppleves som negativt ved kjøpepress og økt tidsbruk på lufthavnene. I tillegg til at det økende taxfree-salget undergraver Vinmonopolets stilling som et alkoholpolitisk virkemiddel, vil lave avgifter forårsake miljøskadelig reisevirksomhet. Vi har avdekket at utviklingen i Samferdselsdepartementets roller har medvirket til Avinors behov for kommersiell inntjening. Som følge av dette har vi sett tendenser til overinvesteringer i kommersielt areal på store lufthavner. For å redusere noen av de negative konsekvensene knyttet til taxfree-salget, fremmer vi et forslag hvor Vinmonopolet overtar driften av det avgiftsfrie alkoholsalget. Flypassasjerer vil fortsatt finansiere lufthavndriften i stor grad gjennom tilgang på avgiftsfritt salg, men trusselen mot Vinmonopol-ordningen bortfaller. Videre vil denne løsningen trolig innebære billige flybilletter og et godt rutetilbud, og kjøpepresset antas å reduseres noe med Vinmonopolet som taxfree-operatør. På bakgrunn av våre hovedfunn kan vi konkludere med at Avinors forretningsmodell til en viss grad er optimal for flypassasjerene, men har forbedringspotensialer. Vi mener det er grunn til å hevde at modellen kan forbedres ved at Vinmonopolet overtar driften for taxfreesalget av alkohol. Fremover bør det åpnes opp for konkurranse ved flere tjenestetilbud, slik at flypassasjerene møter et lavere prisnivå på lufthavnene. For å redusere Avinors behov for kommersiell inntjening, bør det vurderes om de samfunnspålagte oppgavene som enkelt kan knyttes til en bruker, skal betales av den aktuelle brukeren.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleForretningsmodell for lufthavndrift : en casestudie av Avinornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record