Show simple item record

dc.contributor.advisorMjøs, Aksel
dc.contributor.authorBenonisen, Tormod Baustad
dc.contributor.authorStavne, Magnus Romstad
dc.date.accessioned2018-02-26T12:09:15Z
dc.date.available2018-02-26T12:09:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486981
dc.description.abstractI 2013 startet internasjonale banker implementeringen av Baselkomiteens seneste kapitaldekningsregelverk Basel III. I slutten av november 2016 ble imidlertid en større oppdatering av regelverket fremlagt. Oppdateringen ble døpt til Basel «IV» av markedet, grunnet de omfattende endringene i forhold til dagens bestemmelser. Gjennom en analyse av fire norskeide banker, bestående av tre IRB-banker og én standardbank, belyser utredningen hvilke implikasjoner det nye regelverket Basel «IV» kan få for den norske banksektoren. For å vurdere implikasjonene av Basel «IV», gjennomfører vi først en beregningsstudie av bankenes regulatoriske kapitaldekning under de nye reglene med gjeldende kapitalbeholdning og utlånsporteføljer. Vi finner at både IRB-bankene og standardbanken er godt kapitalisert i møte med det nye regelverket. Følgelig finner vi at bankene vil gjøre mindre kapitaltilpasninger for å nå sine interne kapitaldekningsmål, i henhold til forventet implementeringsstart av regelverket i 2022. Videre finner vi at innføringen av regelverket kan gi positive utslag for konkurransesituasjonen i banksektoren. Innføringen av nytt kapitalgulv for IRB-bankene skaper press på å fjerne Basel I-gulvet, som i dag fører til en konkurransevridning i favør utenlandske banker. Nytt kapitalgulv kan gjøre norske banker mer konkurransedyktige i lavrisikosegmenter og redusere deres incentiv til å ta økt risiko. Vi finner også at økt risikosensitivitet i regelverket, samt en harmonisering av regelverket på tvers av landegrenser, vil bidra positivt til den finansielle stabiliteten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleKapitaldekningsregelverket Basel «IV» : implikasjoner for den norske banksektorennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record