Show simple item record

dc.contributor.advisorBjerksund, Petter
dc.contributor.authorPedersen, Martin
dc.contributor.authorRasmussen, Ingve
dc.date.accessioned2018-02-27T09:26:53Z
dc.date.available2018-02-27T09:26:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487262
dc.description.abstractFormålet med masterutredningen er todelt. Et mål er å vurdere om investorer som benytter etisk screening oppnår lavere risikojustert avkastning enn investorer som ikke har tilsvarende begrensninger. Etisk screening innebærer at man ekskluderer selskaper fra et investeringsunivers som ikke oppfyller bestemte etiske krav. Det andre formålet er å vurdere om graden på screeningsintensiteten påvirker risikojustert avkastning. Strengere screeningintensitet innebærer strengere etiske krav til selskaper for å bli inkludert i en etisk portefølje. Følgelig kan investeringsuniverset reduseres ytterligere. For å besvare problemstillingene har vi innhentet relevant data fra 27 aksjeindekser med etisk screening og 27 sammenlignbare konvensjonelle aksjeindekser. Sammenlikningene tar utgangspunkt i de største og viktigste økonomiene i verden, hvor vi har inkludert et utvalg av globale, regionale og nasjonale indekser. Beregningene er basert på observerte historiske data fra indeksenes tidsseriestart til september 2017. Analysene er utført ved å vurdere den historiske utviklingen til indeksene med hensyn til avkastning og risiko. Vi tar utgangspunkt i kapitalverdimodellen og Fama & Frenchs trefaktormodell, og det blir gjennomført signifikanstester i form av t- og F-test. Vi finner at risikojustert avkastning til indekser med etisk screening er lik eller svakt lavere enn sammenlignbare konvensjonelle referanseindekser. Screeningintensiveringen avslører at den risikojusterte avkastningen ikke endres som følge av strengere etiske kriterier. Risikoen til indeksene med etisk screening er stort sett lavere relativt til de konvensjonelle indeksene. Konsekvensene av etisk screening er således at investorene kan vente seg lik eller svakt lavere risikojustert avkastning. Økt screeningintensitet påvirker ikke risikojustert avkastning ytterligere. Masterutredningen bidrar til allerede eksisterende forskning når det gjelder etisk forvaltning. Flere inkluderte indekser har, ifølge vår kunnskap, ikke blitt analysert tidligere i denne sammenhengen. Vi benytter oss av samme metodologi som tidligere forskning for å kunne forsterke empirien som allerede eksisterer på området. Hovedmålet er at utredningen skal gi investorene ytterligere kunnskap om konsekvenser ved etiske screeninger i sine investeringsbeslutninger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleKonsekvenser av etisk screening i investeringsbeslutninger : en prestasjonsanalyse av etisk screenede indeksernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record