Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBasberg, Bjørn L.
dc.contributor.authorSørum, Vibeke
dc.contributor.authorHolo, Hanne
dc.date.accessioned2018-02-27T11:19:02Z
dc.date.available2018-02-27T11:19:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487335
dc.description.abstractDenne studien har undersøkt i hvilken grad det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og patentering blant foretak i norsk næringsliv. FoU-aktivitet og patentering er nært knyttet til innovasjonsvirksomhet, der FoU og patenter ofte blir sett på som henholdsvis input og output i innovasjonsprosessen. I tidligere empiriske studier finner man i de fleste tilfeller et positivt og signifikant forhold mellom FoU og patenter, med varierende styrke ved bruk av ulike modeller, spesifikasjoner og datasett. Dette forholdet har imidlertid i begrenset omfang blitt studert i en norsk sammenheng. Formålet med denne studien er dermed å bidra til den omfattende forskningen som er gjort på området – i en norsk kontekst. Datasettet i studien er basert på FoU-undersøkelsen for foretak i norsk næringsliv fra 2001- 2014, samt alle allment tilgjengelige patentsøknader for norske foretak i samme periode. FoUdatasettet er innhentet fra SSB, og patentdatasettet er innhentet fra Patentstyret. Samlet er det grunnlag for å hevde at hovedhypotesen om et positivt og signifikant forhold mellom antall patentsøknader og FoU-aktivitet i norsk næringsliv bekreftes. Med en gjennomgående patentelastisitet med hensyn på FoU mindre enn 1, tyder imidlertid resultatene på at foretaket må øke sine FoU-kostnader med mer enn 1 % for å oppnå en 1 % økning i antall patentsøknader. Dette kan sees i sammenheng med den deskriptive statistikken, der gjennomsnittlige FoU-kostnader er høyere blant foretak som søker om patenter. Fra den deskriptive analysen tegnes det også et bilde av at det ikke er en entydig sammenheng mellom FoU-aktivitet og patentsøknader. Dette skyldes at patentsøknader synes å reflektere at foretaket har investert i FoU, men FoU-aktivitet reflekterer nødvendigvis ikke patenteringsaktivitet. Dette kan knyttes til at FoU-aktivitet består av langt mer enn utvikling av patenterbare oppfinnelser og innovasjoner, samt at alle oppfinnelser og innovasjoner ikke blir beskyttet av patenter. Sammenhengen som er identifisert i denne studien utgjør et bidrag til videre norsk forskning, spesielt i en tid der omstillingsevne og behov for innovasjon er økende. Vi oppmuntrer særlig til videre forskning på hvilke motiver norske foretak har for å søke om patenter. Slik forskning kan belyse i hvilken grad patentsystemet faktisk tjener sin hensikt om å spre kunnskap og oppmuntre til innovasjon i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleFoU og patentering i norsk næringsliv : en studie av perioden 2001-2014nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel