Show simple item record

dc.contributor.advisorKinserdal, Finn
dc.contributor.authorDehlimarken, Caroline
dc.contributor.authorFlaate, Emilie Marie
dc.date.accessioned2018-03-01T09:28:41Z
dc.date.available2018-03-01T09:28:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487881
dc.description.abstractDenne masterutredningen har sett på andel siviløkonomer i ledergruppen til offentlige virksomheter sammenlignet med private bedrifter. Studien har et eksplorativt design og etter vår kjennskap er det ikke tidligere gjort studier på dette temaet. Vi har sett på hvilke kompetansekrav som stilles til offentlige virksomheter, og har vist til at flere av kompetansekravene sammenfaller med siviløkonomers kompetanse. På bakgrunn av dette argumenterte vi for at vi forventet minst én siviløkonom i ledergruppene til større offentlige virksomheter. Vi har benyttet både en kvantitativ og kvalitativ innsamlingsmetode for å samle inn relevant data. Høsten 2017 sendte vi ut en spørreundersøkelse til 102 større offentlige virksomheter og gjennomførte elleve dybdeintervjuer med administrerende direktører i ulike offentlige virksomheter. Vår spørreundersøkelse avdekket at nesten 40 prosent av offentlige virksomheter ikke har siviløkonomer i sin ledergruppe, mens tilnærmet alle private bedrifter har minst én siviløkonom i ledergruppen. Vi intervjuet både offentlige virksomheter med og uten siviløkonomer i ledergruppen for å se på forskjeller, og fant flere fellestrekk for virksomhetene uten siviløkonomer representert i ledergruppen. Virksomhetene uten siviløkonomer i ledergruppen prioriterer ikke økonomifunksjonen ved at økonomidirektør ikke er en del av ledergruppen. Videre finner vi at erfaring vektlegges mer enn den formelle utdannelsen når nye personer skal rekrutteres til ledergruppen. Det legges stor vekt på at kandidater bør ha erfaring fra offentlig sektor, noe et mindretall av siviløkonomer har, ifølge arbeidslivsundersøkelser. Vi fant også at i offentlige virksomheter uten siviløkonomer i ledergruppen er det er lite kunnskap om siviløkonomers kompetanse, og hva siviløkonomer kan bidra med i en ledergruppe. Studien har i utgangspunktet bare utforsket etterspørselssiden av problemstillingen, men har kort sett på andre faktorer som kan forklare tilbudssiden av problemstillingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleSiviløkonomer i ledergruppen til offentlige virksomheter : en eksplorativ studie om siviløkonomer i ledergruppen til offentlige virksomheternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record