Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorJulsvoll, Anne Victoria
dc.contributor.authorSvendsen, Cedrik Tveter
dc.date.accessioned2018-03-01T09:35:17Z
dc.date.available2018-03-01T09:35:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487886
dc.description.abstractI vår masterutredning har vi vurdert verdien av egenkapitalen til Lerøy Seafood Group ASA per 31.12.17. Verdivurderingen baserer seg på det fundamentale rammeverket til professor Kjell Henry Knivsflå. Med rammeverket som utgangspunkt har vi gjennomført en strategisk analyse av selskapets underliggende økonomiske forhold samt en kvantitativ lønnsomhetsanalyse. I analysene fant vi at Lerøy Seafood Group ASA besitter en historisk strategisk fordel på 15,4%. Fordelen knytter seg hovedsakelig til bransjen da selskapet isolert besitter en liten ressursulempe per i dag. På bakgrunn av analysene har vi utarbeidet et fremtidig regnskap og fremtidige krav for Lerøy Seafood Group ASA. Basert på dette finner vi at den strategiske fordelen vil fortsette å være positiv, men avtagende fra dagens nivå. Den strategiske fordelen forventes å stabilisere seg på 4,0% på lang sikt. Videre har vi estimert verdien til egenkapitalen ved å neddiskontere budsjetterte kontantstrømmer ved å benytte de budsjetterte kravene. Vi har benyttet tre ulike metoder, der det gjennomsnittlige resultat ga første verdiestimat på egenkapitalen. Ved så å gjennomføre en konvergeringsprosess kom vi til et mer presist verdiestimat på 54,83 kr per aksje. Videre har vi justert estimatet for risiko samt vurdert usikkerhet gjennom en Crystal Ball-analyse. Ved å ta hensyn til risikoen for konkurs, endte det endelige verdiestimatet fra den fundamentale verdivurderingen på 54,69 kr per aksje. I tillegg har vi gjennomført en supplerende verdivurdering ved hjelp av multiplikatormodellen. Denne modellen resulterte i et verdiestimat på 54,17 kr per aksje. Likheten mellom verdiestimatene styrker troverdigheten til vår analyse. Basert på både den fundamentale og supplerende verdivurderingen har vi estimert et endelig verdiestimat på 54,56 kr per aksje. Til slutt har vi presentert vår handlingsstrategi basert på Lerøy Seafood Group ASA sin børskurs per 04.12.17. Handlingsrommet har et slingringsmål på +/- 10,0% av vårt verdiestimat. På bakgrunn av dette anbefaler vi å kjøpe aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.subjectverdsettelsenb_NO
dc.subjectstrategisk regnskapsanalysenb_NO
dc.titleLerøy Seafood Group ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record