Show simple item record

dc.contributor.advisorRøsok, Kjell Ove
dc.contributor.authorDåstøl, Ida Myrhaug
dc.contributor.authorNilsen, Kristine Marie Bjørnslett
dc.date.accessioned2018-03-01T09:45:30Z
dc.date.available2018-03-01T09:45:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487893
dc.description.abstractInntekten er normalt den største og viktigste posten i et regnskap. I januar 2018 ble IASB sin nye inntektsføringsstandard implementert, og alle børsnoterte foretak i Norge er pålagt å anvende den. Implementeringen var forventet å være like utfordrende som da IFRS ble innført som regnskapsspråk i Norge i 2005. En av bransjene hvor det har vært store diskusjoner relatert til hvordan standarden skal tolkes, er den norske bransjen for eiendomsutvikling. Diskusjonene i bransjen har i hovedsak vært relatert til om salg av prosjekterte leiligheter kan inntektsføres over tid. Etter tidligere standarder har slike prosjekter blitt inntektsført ved overlevering av leiligheten. Ifølge aktørene fra bransjen reflekterer ikke dette selskapenes verdiskapning, ettersom oppføring av leiligheter normalt strekker seg over flere regnskapsperioder. Ved innføring av den nye standarden mener enkelte aktører at det åpnes opp for inntektsføring over tid. Flere regnskapseksperter mener imidlertid det fortsatt må inntektsføres ved overlevering til kunden. På bakgrunn av uenighetene, vil utredningen ta for seg hvilke utfordringer som oppstår i forbindelse med implementering av den nye standarden i den norske bransjen for eiendomsutvikling. For å besvare problemstillingen har det blitt gjennomført dybdeintervjuer med regnskapsansvarlige som representerer store aktører i bransjen og med revisorer fra fagavdelingene i de fire store revisjonsselskapene. Den nye standarden presenterer tre alternativer for inntektsføring over tid. Studien avdekker at ett av disse alternativene er aktuelt i forbindelse med inntektsføring av prosjekterte leiligheter. Det foreligger imidlertid uenighet blant regnskapsekspertene om vilkårene i alternativet er oppfylt. Det skyldes at kunden har rett til å avbestille leiligheten før den er ferdigstilt. I slike tilfeller er det ikke klart om vilkåret om rett til betaling er oppfylt. Bransjeaktørene påpeker at avbestilling sjeldent vil finne sted, og at det derfor er svært uheldig om det er årsaken til at de ikke skal kunne inntektsføre over tid. Enkelte regnskapseksperter kritiserer også alternativet for å ikke være i samsvar med standards hovedprinsipp om inntektsføring ved overføring av kontroll.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleInntektsføring over tid etter IFRS 15 : implementering av standarden i bransjen for eiendomsutviklingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record