Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorChristensen, Erik Isak Hauen
dc.contributor.authorEllingsen, Thomas Glenne
dc.date.accessioned2018-03-01T12:04:17Z
dc.date.available2018-03-01T12:04:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487950
dc.description.abstractDenne utredningen har tatt for seg et utvalg av børsnoterte oljeserviceselskaper og deres restruktureringer som ble gjennomført i 2016. Problemstillingen var todelt: Først ble et utvalg av økonomiske og juridiske faktorer analysert. Deretter har vi kartlagt utfallene av restruktureringene med hensyn på tapsfordelingen på de ulike aktørene involvert, og vurdert fellestrekk ved disse utfallene og faktorenes påvirkning. Ved å foreta en regnskapsanalyse av selskapene har risikoen i bransjen blitt kartlagt, og på bakgrunn av analysen har vi funnet at selskapenes kredittrisiko i forkant av restruktureringene var høy. Likevel stilles det spørsmålstegn ved nøkkeltallenes evne til å fange opp hele den underliggende risikoen i selskapene. Videre viser undersøkelsen av utfallene at de gjennomsnittlige tapene rettet mot kreditorene samsvarer med tidligere studier av amerikanske selskaper, hvorav obligasjonslånene i utvalget har en gjenvinningsprosent på 78 %, mens de sikrede banklånene gjenvinner hele det utestående beløp. Aksjonærene opplevde på sin side en gjennomsnittlig utvanning på 40 %. Overordnet er det også klare fellestrekk vedrørende løsningene som benyttes i restruktureringene. Basert på kartleggingen av utfallene finner vi også at norsk konkurslov tilsynelatende mangler en fleksibilitet til å utforme restruktureringsplaner som passer selskapenes behov. Begrensninger ved gjeldende lovverk kan også ha påvirket selskapene til å gjennomføre private gjeldsforhandlinger. Analysen av de økonomiske faktorenes påvirkning på utfallet av restruktureringen har blitt vurdert ved å se på sammenhenger, men grunnet lite utvalg ville det trolig ikke vært mulig å påvise en kausalitet. Hensikten var derimot å se etter indikasjoner på sammenhenger. Funnene tilsier at dette foreligger, dog til dels i strid med våre forventninger. Det skal likevel sies at det ikke kan trekkes konklusjoner rundt dette da den oppnådde korrelasjonen ikke var statistisk signifikant.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleRestrukturering av oljeserviceselskaper : fellestrekk i restruktureringer og faktorer som påvirker utfalletnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record