Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorValde, Malene
dc.contributor.authorRiise, Madeleine
dc.date.accessioned2018-03-01T13:19:26Z
dc.date.available2018-03-01T13:19:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487986
dc.description.abstractFormålet med masterutredningen er å estimere verdien av egenkapitalen til Rema 1000 per 31.12.2016. Dette ble gjennomført ved å benytte teknikken fundamental verdsettelse, kombinert med analyse av usikkerhet og komparativ verdsettelse. Det fundamentale verdiestimatet på egenkapitalen til Rema 1000 er 24 864 MNOK. Med en beholdning på 1000 aksjer resulterer dette i en verdi på 24,864 MNOK per aksje den 31.12.16. Denne verdien gir et pris/bok-forhold på 3,6, noe som tilsier at virksomheten skaper betydelige merverdier. Dette er konsistent med den strategiske regnskapsanalysen, som avdekket at Rema 1000 historisk har en stor strategisk fordel fra drift. Denne består både av en moderat bransjefordel og en moderat ressursfordel. Hovedkildene til bransjefordelen er markedsstrukturen (oligopol), høye etableringsbarrierer og få reelle substitutter. Denne forventes å holde seg konstant i fremtiden. Ressursfordelen oppstår hovedsakelig som følge av franchiseorganiseringen. Denne forventes imidlertid å bli redusert i fremtiden. Vi har begrunnet dette i den høye konkurransen internt i bransjen, og særlig i lavprissegmentet. Bransjefordelen vil dermed være hovedkilden til fremtidige merverdier. Justering for kort konkursrisiko reduserer videre verdiestimatet per aksje til 24,789 MNOK. Usikkerheten i verdiestimatet er deretter analysert gjennom en simuleringsanalyse, samt analyse av sensitivitet. Analysen av usikkerhet viser et standardavvik på 30 %, og avdekker at driftsinntektsvekst på mellomlang sikt er den mest sensitive driveren. Komparativ verdsettelse, ved hjelp av multiplikatormodellen, gav den laveste verdien av metodene, en verdi på 24,418 MNOK per aksje. Det endelige estimatet er videre beregnet med grunnlag i det konkursjusterte estimatet og det komparative verdiestimatet, hvor det konkursjusterte verdiestimatet ble vektlagt mest. Det endelige verdiestimatet på aksjeverdien til Rema 1000 per 31.12.2016 er 24,696 MNOK. Flytter vi verdiestimatet til 31.12.2017, får vi et verdiestimat på 25,188 MNOK per aksje.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.subjectstrategisk regnskapsanalysenb_NO
dc.subjectverdsettelsenb_NO
dc.titleRema 1000 : strategisk regnskapsanalyse og fundamental verdsettelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record