Show simple item record

dc.contributor.advisorArve, Malin Elisabeth
dc.contributor.authorHausken, Lotte
dc.contributor.authorFjetland, Fredrik Fossmark
dc.date.accessioned2018-03-01T13:26:21Z
dc.date.available2018-03-01T13:26:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487993
dc.description.abstractPer i dag er Bitcoin verdens største kryptovaluta med en betydelig markedsandel i forhold til sine konkurrenter. Bitcoin bygger på en teknologi som legger til rette for at transaksjoner kan gjennomføres direkte mellom parter i et peer-to-peer-nettverk, uten å måtte gå via en sentral tredjepart. Verifiseringen av transaksjoner løses gjennom oppnåelse av konsensus blant nettverkets deltakere, noe som fører til kortere behandlingstid og lavere transaksjonsavgifter. Den desentraliserte strukturen frigjør også Bitcoin fra myndigheters regulering og overvåking. I tillegg tilbyr Bitcoin-nettverket pseudonymitet. Med Bitcoins nylige utvikling, og det radikale betalingssystemet den fører med seg, er det interessant å utforske hvilke trekk ved Bitcoin det er som påvirker dens fremtidsutsikter og bærekraft som valuta. For å besvare oppgavens problemstilling tas det utgangspunkt i teorien om tosidige markeder. Suksessen i et slikt komplekst marked påvirkes blant annet av prisstruktur. Denne avhenger av ulike faktorer, herunder nettverkseffekter, markedsstruktur og avgifter, samt samspillet mellom disse. I forklaringen av tosidige markeder, benyttes betalingssystemet Visa som et eksempel. Dette danner et sammenligningsgrunnlag for analysen av hvordan Bitcoin kan plasseres i et tosidig marked. I oppgaven kommer det frem at Bitcoin har en radikalt annerledes prisstrategi enn hva som er tilfellet i tradisjonelle betalingssystemer. Etterspørselen og oppslutningen i nettverket avhenger av egenskapene ved Bitcoin, og ikke av dens prisstrategi. Utredningen tar deretter for seg en diskusjon om hvilke trekk ved Bitcoin som kan påvirke dens levedyktighet som valuta, sett i lys av det teoretiske rammeverket. Oppgaven tar for seg mange egenskaper, hvor de viktigste for kryptovalutaens levedyktighet er raske og rimelige transaksjoner, uavhengig eierskap og kontroll over egne beholdninger, samt den underliggende teknologiens robusthet. Blant egenskapene som kan true Bitcoins evne til å være en ”ekte” valuta, og et betalingssystem, på lik linje med de tradisjonelle, finner man Bitcoinmarkedets transaksjonskapasitet, økende transaksjonskostnader, prisvolatilitet og manglende stabilitet og tillit. Oppgaven diskuterer også mulighetene for reguleringer av Bitcoins underliggende teknologi og hvorvidt kryptovalutaen bør underlegges sentrale myndigheter for at den skal kunne oppnå den tilliten som kreves for å bli anerkjent som en trygg valuta i fremtiden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleBitcoins fremtidsutsikter : en analyse av hvilke egenskaper ved bitcoin som påvirker dens bærekraft som valutanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record