Show simple item record

dc.contributor.advisorBeisland, Leif Atle
dc.contributor.authorBrynjulfsen, Axel Rognerud
dc.contributor.authorLysvik, Martin
dc.date.accessioned2018-03-01T13:41:48Z
dc.date.available2018-03-01T13:41:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2488023
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å verdsette egenkapitalen til SolstadFarstad per 31.12.2017. Vi benytter fundamental verdsettelse for å komme frem til egenkapitalestimatet. Kvalitative forhold som gjelder for både selskapet og bransjen, samt kvantitativ regnskapsinformasjon vil ligge til grunn for verdsettelsen. Den fundamentale verdsettelsen suppleres med komparativ verdsettelse for å vurdere rimeligheten av verdiestimatet. I del 1 gjennomføres en strategisk analyse av selskapet og bransjen for øvrig. Vi kommer her fram til at rivaliseringen i bransjen har økt som følge av aktivitetsnedgangen i petroleumssektoren. SolstadFarstads nye eiersammensetning utgjør en midlertidig ressursfordel i forhold til bransjen. På en annen side er det forventet at fusjonen i SolstadFarstad vil påvirke kulturen i selskapet i negativ retning. Dette utgjør en konkurranseulempe for SolstadFarstad på kort sikt. En strategisk lønnsomhetsanalyse gjennomføres i del 2. Her finner vi at SolstadFarstad har en strategisk ulempe på -7,58 %. Dette dekomponeres i en finansieringsfordel på 5,11 % og en driftsulempe på -12,69 %. I del 3 utarbeider vi et fremtidsregnskap for SolstadFarstad. Vi beregner strategisk fordel i steady state til å være 0,13 % for selskapet. Vi estimerer at SolstadFarstad vil fortsette å ha en finansieringsfordel også i fremtiden, men at denne vil konvergere mot å bli 0 i steady state. Fremtidsregnskapet med tilhørende fremtidskrav legges til grunn i verdivurderingen. Vi estimerer egenkapitalverdien til å være 2,56kr per aksje etter å ha hensyntatt den betydelige konkursrisikoen vi mener at foreligger. Det er betydelig usikkerhet knyttet til vårt estimat. Usikkerheten fremkommer både som en betydelig nedsiderisiko, men også som et oppsidepotensial. Vi mener derimot at risikoen for nedside er større enn oppsidepotensialet. Sammenholder vi vårt estimat med aksjekursen per 5. desember 2016 kommer vi frem til en salgsanbefaling for SolstadFarstad-aksjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av SolstadFarstad ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record