Show simple item record

dc.contributor.advisorNonås, Sigrid Lise
dc.contributor.advisorGuajardo, Mario
dc.contributor.authorNorevik, Preben Njøsen
dc.contributor.authorHaugen, Martin Aamodt
dc.date.accessioned2018-08-29T10:33:26Z
dc.date.available2018-08-29T10:33:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559817
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å utvikle en grundig og detaljert forståelse av systemet som omfatter bossnettet til BIR. Oppgaven er en operasjonell analyse av bossnettet med hovedfokus på ytelsen for drift av rørnettet. Målet med oppgaven er å undersøke om systemet blir mer kostnadseffektivt om vi endrer tømmemønsteret med hensyn til dagens kapasitet. Hele systemet som omfatter rørnettet består av ressurser som nedkastpunktene og selve rørsystemet, men også selve håndteringen av avfallet som foregår nede på sentralen. Bossnettet påvirkes av ankomsten av kunder, kastvolumet per lukeåpning, kapasitet på nedkastpunkt og tømmemønsteret. Forskningsartikler og ansatte i BIR er enige om at det vil være mest kostnadseffektivt å starte vakuumet færrest mulig ganger så fremt det ikke går utover kunden. Vi har utviklet en simuleringsmodell basert på empirisk data fra BIR. Simuleringsmodellen brukes til å analysere bossnettet sin ytelse. Etter at vi testet hvordan modellen fungerer i forhold til realiteten, utviklet vi den for å utforske hvordan endringer i tømmemønsteret vil påvirke ytelsen til rørsystemet. Resultatene fra modellene danner grunnlaget for analysen som sammenlignes med datasettet og forskningsartikler som omhandler vakuumbaserte bossnett. Analysen vår viser at antallet start av vakuum kan reduseres fra 310 ganger fra datasettet til 90 ganger i uken ved å endre til et forgreningsbasert tømmemønster. Denne reduksjonen vil føre med seg en økt kostnad per tømming i form av økt energiforbruk og tømming ettersom fraktet volum per tømming øker. Det vil likevel være rimelig å anta at reduksjonen i antall tømminger veier opp for slitasjekostnadene og det økte energiforbruket. Løsningen gjør det også mulig å tilføre flere bedriftskunder til systemet for å øke fyllingsgraden ved ulike nedkastpunkt uten at det påvirker antall vakuumstarter. På grunn av usikkerhet knyttet til modellen kan vi ikke slå fast at dette vil være gjeldende i praksis, men det er løsning som burde undersøkes nærmere av BIR.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleOperasjonell analyse av BIRs vakuumbaserte bossnett i Bergen sentrum : en inngående beskrivelse av det vakuumbaserte bossnettets ytelse, med fokus på operasjonelle måltallnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record