Show simple item record

dc.contributor.advisorStrandenes, Siri Pettersen
dc.contributor.authorReistad, Hanna Homb
dc.contributor.authorLund, Siri Selbekk
dc.date.accessioned2018-08-30T08:09:28Z
dc.date.available2018-08-30T08:09:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559984
dc.description.abstract1. januar 2016 og 1. Januar 2018 økte den lave merverdiavgiftssatsen med 2 % fra henholdsvis 8 til 10 % i 2016, og fra 10 til 12 % i 2018. Den norske reiselivsnæringen er en viktig bidragsyter i norsk økonomi, og det vil derfor være interessant å undersøke mulige konsekvenser av en avgiftsøkning lagt på en stor andel av tjenestene i denne næringen. Denne masterutredningen vil se på hvilke konsekvenser de to økningene har for hotellnæringen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det eksisterer så vidt forfatterne bekjent svært få studier på området per dags dato, noe som styrker utredningens relevans. Økningene er et dagsaktuelt tema som har fått mye oppmerksomhet i media. Utredningen benytter seg av en kvalitativ metode, og gjennom dybdeintervjuer med åtte ulike hotell i Hordaland og Sogn og Fjordane vil vi undersøke hvilke kort- og langsiktige konsekvenser de har opplevd, hvordan disse aktørene har håndtert økningene samt hvilke utfordringer som har oppstått som følge av økningene. Hotellnæringen er en næring med store variasjoner mellom aktørene. Utredningen vil derfor også fokusere på hvordan ulike karakteristika som gjestesegment, størrelse, kjedetilknytning og lokalisering kan påvirke hvilke konsekvenser aktørene vil oppleve i forbindelse med økningene. De økonomiske konsekvensene av økningene ser ut til å være marginale, og i hovedsak begrenset til de årene økningene trådte i kraft. Næringens struktur og behov for langsiktighet ser derimot ut til å gjøre økningene mer problematiske enn det som hadde vært tilfelle dersom økningene hadde blitt kunngjort lengre tid i forveien. Studien tyder på at aktørene i hovedsak har økt prisene tilsvarende økningene der det har vært mulig. Gode økonomiske tider og en svak norsk krone har ført til en generell god vekst i norsk reiseliv de siste årene, og det ser derfor ut til at avgiftsøkningene kan ha blitt implementert uten observerbare konsekvenser for etterspørselen. Økonomisk teori tilsier derimot at en høyere pris vil medføre lavere etterspurt kvantum. Tidligere studier viser også at den langsiktige etterspørselselastisiteten er betydelig høyere enn den kortsiktige, og det kan dermed tenkes at ytterligere konsekvenser vil oppstå i årene fremover. Funnene tyder på at økningene kan medføre større konsekvenser for hotell i distriktene, små hotell, hotell uten kjedetilknytning samt hotell med en større andel gjester fra ferie- og fritidssegmentet. Dette er karakteristika som ofte er sammenfallende.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleØkning i den lave merverdiavgiftssatsen : en studie av hvilke konsekvenser økningene i den lave merverdiavgiftssatsen har for aktørene i hotellnæringennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record