Show simple item record

dc.contributor.advisorGjerde, Øystein
dc.contributor.authorMæhre, Christian
dc.date.accessioned2018-08-30T08:40:23Z
dc.date.available2018-08-30T08:40:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559995
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen har vært å estimere egenkapitalverdien til SalMar ASA per 2. mars 2018. Fundamental verdsettelse ble foretrukket som verdsettelsesmetode, supplert med komparativ verdsettelse. Den fundamentale verdsettelsesmetoden søker å estimere den underliggende verdien til selskapet ved å fokusere på de fremtidige kontantstrømmene, og er derfor godt egnet for å løsrive seg fra stemningen i aksjemarkedet på det aktuelle tidspunktet. Den strategiske analysen har gitt innsikt i makroforhold, konkurranseomgivelser og interne ressurser hos SalMar. Reguleringer er et paradoks, som gir bransjen en fordel ved at den beskyttes mot konkurranse. På den andre side demper de vekstmulighetene. Teknologisk utvikling pekes på som en av faktorene av høy betydning. Utvikling av nye produksjonsmetoder som reduserer de biologiske utfordringene kan dempe reguleringene og skape rom for fri konkurranse. Videre pekes det på at SalMar har midlertidige konkurransefortrinn gjennom slakteri- og videreforedlingsanlegget InnovaMar samt potensielt gjennom utviklingen av verdens første oppdrettsanlegg til havs. Regnskapsanalysen viser en trend med økende kostnader, en utvikling som gjør næringen sårbar for svingninger i laksepris. SalMar er med høy andel av produksjonen i Norge svært eksponert for utviklingen av norske kroner relativt til de viktigste handelsvalutaene for laks, EUR og USD. SalMar viser seg som et kostnadseffektivt selskap og presterer jevnt over bedre enn selskapene i bransjeutvalget. Innsikten fra analysene har dannet grunnlagetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleSalMar ASA : strategisk analyse og fundamental verdsettelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record