Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørndal, Endre
dc.contributor.advisorBjørndal, Mette
dc.contributor.authorHegre, Odd Erik Svensson
dc.contributor.authorJonsson, Kristian
dc.date.accessioned2018-08-30T10:32:41Z
dc.date.available2018-08-30T10:32:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560026
dc.description.abstractDen tradisjonelle modellen for kraftsystemet er i endring, og beveger seg bort fra sentralisert produksjon av kraft som transporteres til forbrukere langt borte. Bevegelsen går mot et mer desentralisert kraftsystem der kraften blir produsert nær forbrukerne. Virkningene denne utviklingen har for Norge, er noe vi forsøker å belyse gjennom å undersøke temaet mikronett. Fokuset vil være på å identifisere verdien av mikronett og kartlegge reguleringsutfordringer. For å illustrere dette har vi gjennomgått forvaltningen på området og gjennomført en investeringsanalyse. Mikronett er betegnelsen på små uavhengig kontrollerte nett som ikke er avhengige av hovednettet. Det finnes flere typer mikronett, basert på fysiske egenskaper, hva de brukes til og hvordan de er organisert. Det finnes mange grunner til at man vil ønske å etablere et mikronett. Ofte er motivasjonen basert på økonomiske, tekniske eller sikkerhetsmessige argumenter, selv om miljøargumenter også spiller inn. Utviklingen av mikronett som løsning drives av lavere kostnader for komponenter til utbygging av fornybar kraft og batterilagring, samt nye tilnærminger for å kommersialisere disse teknologiene. De største utfordringene som følger med mikronett er hvordan det skal organiseres, hva som skjer hvis mange går av nettet, grid defection, og hvordan kostnadene til det øvrige sentral- og regionalnettet skal fordeles slik at man unngår «stranded assets». Et hinder for mikronett i Norge er reguleringen av kraftsystemet. Regelverket er laget for å håndtere en sentralisert produksjonsmodell der aktørene er pålagt en rekke plikter for å opprettholde en felles standard på kraftforsyningen. Mikronett behandles som et unntak i denne reguleringen. Videre kommer det en rekke nye direktiver fra Brussel. Noe av det mest oppsiktsvekkende av den nye reguleringen er de mye omtalte «lokale energisamfunnene», hvor forbrukerne har rett til å kjøpe ut deler av nettet. Potensielle fordeler ved mikronett for det norske samfunnet kan være store. Mikronett kan utløse store investeringer i fornybar energi, spare samfunnet for store kostnader ved å redusere behovet for reinvesteringer i nettet og frigjøre kapital til nye investeringer. Videre kan mange forbrukere oppleve økt forsyningssikkerhet og større grad av medbestemmelse i beslutningsprosessene. Samtidig kan mikronett føre til at inntektene til staten blir mindre, at det blir mer regulering og flere naturinngrep. Grid defection er en reell trussel, men kan kontrolleres ved å utforme tariffene på en mer hensiktsmessig måte.nb_NO
dc.description.abstractThe model of power supply is moving away from traditional centralized production in big utility scale powerplants with a large transmission grid to the customers, and towards decentralized production where the power is produced close to where it is consumed. We are trying to show the effects of this change on the Norwegian power system by focusing on micro grids and their development in Norway. We will give special notice to issues with regulation and try to identify the value of micro grids in Norway. We try showcasing this with a regulatory review and an investment case from a small island off the coast of Western Norway. Micro grids are defined as small independently controlled grids which are not dependent on the main grid. There are a lot of different types of micro grids. Some are differentiated based on their physical abilities, others based on their usage and how they are organized. There are several motivations for establishing a micro grid. The most usual ones being economy, technical issues or security, even though environmental concerns might play an important role. The development of micro grids are driven by lower costs for components in renewable power plants, cheaper storage and new business models. The biggest challenges posed by micro grids are grid defection because of mass migration from the main grid and that the central grid might be rendered a stranded asset because of this mass migration. How to best organize micro grids is also a challenge that needs to be met. A big obstacle for micro grids in Norway is the regulation of the power system. The current regime is built upon the well-established centralized model of production, where big monopolies need to be regulated to achieve a high common standard of the power supply. Micro grids are treated like exceptions in this regulation. Furthermore, the European Union is crafting several new regulations on the topic of «Local Energy Communities» which will apply to Norway as well. One of the most important provisions in this legislation is the right of consumers to own the grid. The potential impact of micro grid in the Norwegian society might be large. Micro grids can spur a lot if investment in renewable energy, save a lot of investment expenses by reducing the reinvestment need and releasing a lot of capital to be used elsewhere. Some consumers might even get a more reliable power supply. Micro grids might also decrease government revenue, demand more regulation and interfere with nature. Grid defection is also a manageable problem given a well-adjusted tariff structure.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleMikronett : muligheter og utfordringer i det norske kraftsystemetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record