Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSverdrup, Therese
dc.contributor.advisorSchei, Vidar
dc.contributor.authorVelvin, Christina
dc.contributor.authorGajendra-Dhresh, Kirthiga
dc.date.accessioned2018-08-30T11:48:51Z
dc.date.available2018-08-30T11:48:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560087
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har vi studert hvordan oppstartsfasen har hatt betydning for etablering og utvikling av psykologisk trygghet i team. Tidligere forskning har vist en positiv sammenheng mellom psykologisk trygghet og prestasjoner i team (Edmondson & Lei, 2014) i tillegg har oppstartsfasen vist seg å være sentral for teamets utvikling og funksjonalitet (Mofoss, Nederberg, Schei & Sverdrup, 2012). Det er derimot begrenset forskning som ser på sammenhengen mellom oppstartsfasen og psykologisk trygghet, hvilket gjør dette relevant å studere. Vi har derfor gjennomført en kvalitativ case- og prosesstudie, hvor et nyetablert lederstyrt team har blitt fulgt og studert over en periode på tre måneder. Studien tar utgangspunkt i oppstartsfasen med fokus på handlingsplan og samhandlingsplan, samt psykologiske kontraktsbrudd, for å se hvilken betydning dette har for opplevelsen av psykologisk trygghet. Data har blitt samlet inn ved hjelp av tre ulike innsamlingsteknikker: observasjon, dagboknotat og semi-strukturerte intervju. Basert på våre funn kan medlemmer i samme team oppleve psykologisk trygghet ulikt, samtidig som hvert enkelt medlem kan føle seg trygg på enkelte arbeids- og mellommenneskelige områder, men ikke andre. Det synes derfor viktig og nødvendig å utforme en tydelig og omfattende handlingsplan og samhandlingsplan i fellesskap. Ved å diskutere og avklare viktige momenter som for eksempel mål og måter å samhandle på, kan det bidra til en felles forståelse blant teammedlemmene om hva de skal oppnå som et team og hvordan de skal arbeide sammen. På denne måten kan usikkerhet som har betydning for psykologisk trygghet reduseres. I tillegg synes det viktig å eksplisitt diskutere og avklare forventninger og forpliktelser, da dette kan redusere sannsynligheten for kontraktsbrudd i teamarbeidet og således unngå en negativ utvikling av psykologisk trygghet. Ut ifra våre funn kan vi oppsummert si at studien gir gode indikasjoner på at oppstartsfasen i form av en tydelig handlingsplan og samhandlingsplan utformet i fellesskap av teammedlemmene, kan bidra til etablering av en felles opplevelse av psykologisk trygghet, samt sikre en positiv utvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titlePsykologisk trygghet i team : hvordan har oppstartsfasen betydning for etablering og utvikling av psykologisk trygghet i team?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel