Show simple item record

dc.contributor.advisorIden, Jon
dc.contributor.authorPlo-Sørensen, Mathilde
dc.contributor.authorRasmussen, Margrethe Shields
dc.date.accessioned2018-08-31T10:07:38Z
dc.date.available2018-08-31T10:07:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560250
dc.description.abstractDet norske markedet for digitale mobilbetalingsløsninger har hittil vært begrenset til hovedsakelig vennebetalinger. Endringer i lovverk og nytt datadirektiv legger nå til rette for at tredjepartsaktører kan tre inn i markedet for mobilbetaling som tidligere har vært forbeholdt banker. Mobilbetaling i butikk har så langt ikke vært tilbudt norske forbrukere i særlig stor grad, men medieoppslag tilsier at dette nå blir en realitet. Vipps er blant aktørene som har sagt at de snart vil tilby kundene sine mobilbetaling i butikk, men at dagens løsninger ikke er bekvemmelig nok for norske forbrukere. Med utgangspunkt i eksisterende teori og egen datainnsamling studerer vi hvilke holdninger norske millennials har til henholdsvis sikkerhet og bekvemmelighet i mobilbetalingsapplikasjoner. Med utgangspunkt i uttalelser fra fagfolk og i medieoppslag var vår antakelse da vi startet arbeidet at forbrukernes holdninger til bekvemmelighet var av større betydning enn deres holdninger til sikkerhet. Gjennom arbeidet har vi gjennomført to fokusgrupper med representanter fra milleniumsgenerasjonen. Denne datainnsamlingen ble utført for å skape klare definisjoner rundt begrepene sikkerhet og bekvemmelighet i mobilbetalingsapplikasjoner. Dette var en del av forarbeidet til et større spørreskjema, hvor respondentene besto av studenter fra Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI Campus Bergen. Spørreskjemaets hensikt var å gi deskriptive, statistiske data som målte respondentenes holdninger til sikkerhet og bekvemmelighet i mobiletalingsapplikasjoner. Denne datainnsamlingen har avdekket funn som både bekrefter og avkrefter en rekke antakelser som er presentert i oppgaven. Utredningen har funnet at millennial-forbrukeren verdsetter sikkerhet og bekvemmelighet høyt. Kanskje ikke overraskende er bekvemmelighet det viktigste for millennial-forbrukeren, men vi ser også at sikkerhet er en prioritet. Det viktigste hva angår sikkerhet er dog de sikkerhetsmekanismer som tilbys forbrukeren fra det offentlige og fra tjenestetilbyderene. Sikkerhetstiltak som påvirker forbrukerens bekvemmelighet, eksempelvis oppdateringer og variasjon av passord, nedprioriteres av millennial-forbrukeren. Dette legger visse føringer for tilbyderne, ettersom de må investere i sikre og enkle løsninger for å kunne tiltrekke og beholde brukere innenfor denne generasjonen. Studiet vårt bidrar derfor med innsikt på de akademiske områdene som omhandler forbrukerholdninger til sikkerhet og bekvemmelighet i mobilbetalingsapplikasjoner, samt at det kan gi innsikt for kommersielle aktører som ønsker å entre markedet for mobilbetaling i butikk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleMobilbetaling: holdninger til sikkerhet og bekvemmelighet blant norske millennialsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record