Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBragelien, Iver
dc.contributor.authorBrox, Eivind
dc.contributor.authorSchia, Henrik
dc.date.accessioned2018-09-03T12:23:02Z
dc.date.available2018-09-03T12:23:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560520
dc.description.abstractI denne utredningen analyserer vi lønnsomheten i private barnehager i Norge, og hvordan lønnsomheten kan bli påvirket av Stortingets nylig vedtatte bemanningsnorm. Hver private barnehage får tilskudd per barn tilsvarende kostnadene per barn i kommunale barnehager i samme kommune som den private barnehagen er lokalisert. Det er stor variasjon i antall barn hver barnehage har, og hvor store tilskudd barnehagen får per barn. Vi tar utgangspunkt i offentlig tilgjengelige årsregnskap og årsmeldinger for norske barnehager, innsamlet av Utdanningsdirektoratet. Våre analyser er basert på et utvalg av 8 532 observasjoner, fordelt på 3 906 forskjellige private ordinære barnehager i perioden 2013 til 2016. Vi har delt utvalget langs to dimensjoner, basert på barnehagens gjennomsnittlig antall heltidsplasser og gjennomsnittlig mottatt tilskudd per heltidsplass. Vi deler datasettet i tre like store deler langs begge dimensjonene. Med denne målemetoden får vi en klassifisering av hver barnehage som reflekterer størrelsen på barnehagen og størrelsen på tilskuddene barnehagen mottar. Gitt denne inndelingen måler vi driftsmarginer, kostnader per barn, og barn per ansatt for små, mellomstore og store barnehager, med henholdsvis lavt, middels eller høyt tilskuddsnivå. Måltallene gir uttrykk for lønnsomheten, kostnadene og kvaliteten i barnehagene. Vi finner stor variasjon i disse tre måltallene for barnehager med forskjellig størrelse og tilskuddsnivå. Små barnehager med lavt tilskudd har i gjennomsnitt driftsmargin på 1,4 prosent, mens store barnehager med høyt tilskudd i gjennomsnitt har driftsmargin på 7,5 prosent. Differansen utgjør 6,1 prosentpoeng. Vi har videre sammenlignet driftsmarginene i enkeltstående barnehager og barnehager organisert i konsern. Vi finner at konsernbarnehager har gjennomsnittlige driftsmarginer på 5,7 prosent, som er 2,6 prosentpoeng høyere enn driftsmarginene i enkeltstående barnehager. Lønnsomheten, kostnadene og kvaliteten i både konsern og enkeltstående barnehager, påvirkes av størrelsen på barnehagen og tilskuddsnivået barnehagen mottar. Stortinget har nylig vedtatt en bemanningsnorm for barnehager, og vi finner at 60 prosent av observasjonene i utvalget vårt har hatt lavere bemanning enn denne legger opp til. Blant konsernbarnehagene er andelen 80 prosent, mens den blant enkeltstående barnehager er 50 prosent. Vi har analysert hvordan bransjen ville blitt påvirket dersom Stortingets nye bemanningsnorm hadde blitt innført i 2013. Dersom alle barnehagene i utvalget vårt hadde fulgt normen, ville kostnadene økt med 500 millioner i året. Barnehagene med høyere bemanning enn normen krever kunne spart omtrent 275 millioner i året, mens barnehagene med lavere bemanning ville økt kostnadene med omtrent 770 millioner i året.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleLønnsomhet i private barnehager : effektene av størrelse, tilskuddsnivå og Stortingets nye bemanningsnormnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel