Show simple item record

dc.contributor.advisorGrytten, Ola H.
dc.contributor.authorØlmheim, Eli Kristin
dc.contributor.authorStubhaug, Kristin
dc.date.accessioned2018-09-05T11:20:29Z
dc.date.available2018-09-05T11:20:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560939
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er todelt. Vi ønsker å undersøke hvordan prisene på Røros endret seg i perioden 1737-1816, og deretter finne ut om det var prisintegrasjon mellom Røros og Bergen. Nytt og tilgjengelig prisdata fra prosjektet "Historiske toll- og skipsanløpslister" gjør det for første gang mulig å studere prisendringer i norske byer tilbake til 1700-tallet. For å undersøke prisbevegelsene konstruerer vi en konsumprisindeks (KPI) for Røros. Denne benyttes i en komparativ analyse sammen med en engrosprisindeks (WPI) for Bergen for perioden 1777-1920 utarbeidet av Jan Tore Klovland. I analysen ser vi først på utviklingen i konsumprisindeksen for Røros over perioden 1737- 1776. Indeksen viser en stabil og lav prisvekst med gjennomsnittlig årlig inflasjon på 1,24%. Det er spesielt to fremtredende inflasjonsperioder, 1739-1742 og 1770-1773. Indeksverdiene for disse periodene samstemmer godt ut fra periodenes historikk med dårlige jordbrukskår. Videre foretar vi den komparative analysen mellom Klovlands WPI og vår egen KPI i perioden 1777-1816, samt vurderer om det eksisterer prisintegrasjon. Indeksene viser stort sett like prisbevegelser, men KPI ligger noe høyere i verdi fra 1777 og frem til begynnelsen av 1800-tallet. Vi finner bevis for at Napoleonskrigene preget prisutviklingen i både WPI og KPI gjennom tydelig hyperinflasjon i perioden fra 1807-1816. Det er derfor interessant å studere prisintegrasjon mellom innlandsbyen Røros og kystbyen Bergen under prisstabilitetsperioden og hyperinflasjonsperioden. Dette gjør vi ved å teste for beta- og sigmakonvergens. Analysene viser en tydelig effekt av betakonvergens og sigmadivergens mellom indeksene, spesielt i prisstabilitetsperioden 1777-1800. I hyperinflasjonsperioden fra 1800 til 1816 finner vi derimot betadivergens og sigmakonvergens. Ved å studere korrelasjonskoeffisientene ved ulike tidspunkt for lag, finner vi bevis for at det ikke eksistere prisforskyvninger på årlig basis. Vi kan besvare utredningens problemstilling ved å konkludere med at det eksisterte prisintegrasjon mellom Bergen og Røros i perioden 1777- 1816.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleFra prisstabilitet til hyperinflasjon : en empirisk studie av norsk historisk prisutvikling og prisintegrasjon i perioden 1737-1816nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record