Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørndal, Endre
dc.contributor.advisorBjørndal, Mette Helene
dc.contributor.authorHæsken, Viktoria Vikan
dc.contributor.authorWormsen, Martine Ore
dc.date.accessioned2018-09-05T11:46:34Z
dc.date.available2018-09-05T11:46:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560966
dc.description.abstractStore deler av det norske strømnettet nærmer seg slutten av sin levetid, og behovet for utbedringer er stort. Totalt foreligger planlagte investeringer i det norske nettverket til en verdi av 140 milliarder kroner. Beløpet er massivt, og forventes å lede til en betydelig økning i sluttbrukernes tariffer over de neste 40 til 50 årene. Investeringsplanenes omfang er basert på predikerte endringer i samfunnets forbruksmønster. Det diskuteres i dag om det estimerte behovet for nett er riktig, og om fremtiden investeringene tar utgangspunkt i, virkelig er det samfunnet vi vil møte. Dersom investeringene er feilkalibrert risikerer nettoperatørene å sitte igjen med anlegg det ikke er behov for. Spørsmålet blir da hvordan slike anlegg skal håndteres og hvem som skal dekke kostnaden ved nedskrivning av dem. I analysene finner vi at en uventet reduksjon i et anleggs levetid kan ha store økonomiske konsekvenser for nettselskapene. Nettoperatører vil av den grunn forsøke å holde anleggene i drift for å unngå nedskrivninger, som ikke dekkes av reguleringsmodellen. Ved å unngå fjerning av anleggene vil kostnaden for de overflødige eiendelene skyves over på sluttbrukeren, gjennom økte tariffer. Enkelte aktører i markedet frykter at økte tariffer vil gi kundene insentiver til å trekke seg ut av nettet, og heller bruke det som reserveløsning. I et slikt tilfelle vil de som enten ikke har råd, eller mulighet, til å trekke seg ut av nettet bli dem som ender opp med å betale for det. Den optimale løsningen vil være å forebygge strandede eiendeler før de oppstår, ved å unngå overflødige anlegg. Nettinvesteringer kan likevel ikke unnlates helt, da samfunnet fortsatt vil være avhengig av det i lang tid fremover. Med stor usikkerhet knyttet til fremtidig behov, kan tiltak som tilrettelegger for alternativer til nett bidra til å utsette investeringer, til fremtidsbildet er klarere. I mellomtiden kan utarbeidelse av hensiktsmessig regulering være et aktuelt virkemiddel for å kontrollere, eller dempe implikasjoner av overflødig nett.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleInvesteringer og usikkerhet i strømnettet : en studie av implikasjoner ved endringer i behovet for nettnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel