Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorNeteland, Magnus
dc.contributor.authorOpsann, Fride
dc.date.accessioned2018-09-05T11:50:30Z
dc.date.available2018-09-05T11:50:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560970
dc.description.abstractSom følge av globalisering og digitalisering har skatteplanlegging blitt en stor utfordring. Ulikheter mellom skattelovgivningen i stater og svakheter i skatteavtalene gir internasjonale selskap muligheten til å oppnå skattefordeler gjennom deres organisering. Utviklingen i den digitale økonomien har satt press på nasjonale og internasjonale myndigheter, som ønsker å utforme skatteregler som i større grad rammer de digitale aktørene. BEPS-prosjektet, ledet av OECD og G-20 landene, har resultert i femten tiltakspunkt som skal forebygge skatteunndragelse og skatteomgåelse. Tiltakspunkt 7 i BEPS-prosjektet handler om å tilskrive beskatningsrett til markedsstaten på bakgrunn av et fast driftssted gjennom agent. Endringen kan anses som en innstramming av de økonomiske aktiviteter et selskap kan gjennomføre i en stat uten å være skattepliktig. Et selskap som har fått medieomtale for deres omfattende skatteplanleggingsstrategier og lave beskatning i Norge er Google. De selger annonsetjenester gjennom sine nettsider, og gjennom aktører som handler på vegne av dem. Alle annonseringsavtaler som blir inngått med norske kunder blir fullført digitalt og registrert som salg hos Google Ireland. Aktiviteter gjennomført av aktører Google benytter i det norske markedet omfattes ikke av den nåværende agentregelen, og Google Ireland har dermed ikke et fast driftssted i Norge. Dette er ettersom Google Norway, representanter fra Google og Google Partners ikke blir omfattet av MTC Art. 5 § 5 eller fordi de faller inn under unntakene i MTC Art. 5 §§ 4 og 6. Det er imidlertid mye som taler for at det kan dannes et fast driftssted for Google Ireland i Norge hvis den nye bestemmelsen blir tatt inn i skatteavtalen mellom Irland og Norge. Det faste driftsstedet vil dannes på bakgrunn av de aktivitetene Google Norway gjennomfører på vegne av Google Ireland, og den hovedrollen Google Norway har ved inngåelse av kontrakter med kunder i det norske annonsemarkedet. Representanter fra Google Ireland og Google Partners vil derimot ikke konstituere et fast driftssted etter den nye agentregelen. Til tross for at Google Ireland kan ha et fast driftssted i Norge, medfører ikke dette nødvendigvis at skattebyrden til Norge blir større. Årsaken til dette er at agentregelen og bestemmelsen som omhandler allokering av profitt ikke i tilstrekkelig grad fanger opp digitaliseringens virkninger. I tillegg er det en rekke praktiske hindringer knyttet til implementeringen av regelen. Verken Norge eller Irland har ratifisert endringstraktaten, og Irland har på nåværende tidspunkt reservert seg mot å implementere endringen i agentregelen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleUtvidelsen av mønsterskatteavtalens bestemmelse for fast driftssted gjennom agent : en casestudie av Googlenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel