Show simple item record

dc.contributor.advisorRøsok, Kjell Ove
dc.contributor.authorEgeli, Ine
dc.contributor.authorFrenning, Katrine Gjerdalen
dc.date.accessioned2018-09-05T12:36:31Z
dc.date.available2018-09-05T12:36:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561001
dc.description.abstractSommeren 2014 begynte oljeprisen å falle kraftig og falt frem til starten av 2016, over to år falt den totalt med 73 prosent. I 2015 skrev Aftenposten at børsverdien til de største oljerelaterte selskapene i Norge til sammen var redusert på 280 milliarder kroner på ett år (Barstad, 2015). Formålet med denne utredningen er å se hvordan nedskrivningene til oljeselskaper påvirkes av endring i oljeprisen, og når nedskrivningene skjer. Dette er en interessant problemstilling ettersom tidligere forskning viser at selskaper kan ha insentiver til å utsette eller unngå nedskrivninger, og at disse insentivene kan påvirke vurderingen av behovet for nedskrivninger. Vi har sett på nedskrivninger etter IAS 36 Verdifall på eiendeler. Selskapene skal etter IAS 36 vurdere om det er nødvendig å innregne en nedskrivning dersom det foreligger en eller flere indikatorer for verdifall. Utvalget vi har undersøkt består av 37 oljeselskaper som er notert på Oslo Børs. Vi har undersøkt utvalgt i perioden 2007-2017. Perioden er valgt for å få med effekten av finanskrisen i 2008-2009 og oljepriskrisen i 2014-2015. For å se hvordan nedskrivningene påvirkes av endring i oljeprisen, samt når nedskrivningene innregnes, har vi undersøkt sammenhengen mellom oljeprisen og nedskrivning i oljeselskapers årsregnskap og kvartalsregnskap. Vi har også sett på sammenhengen mellom nedskrivningene og oljeprisen i forrige og neste periode. Våre funn viser sammenhengen mellom endring i oljeprisen og oljeselskapers nedskrivninger. Vi finner som forventet en negativ statistisk sammenheng mellom oljeprisen og nedskrivningene, det vil si nedskrivningene øker når oljeprisen faller. Vi finner at nedskrivningene korrelerer sterkere med oljeprisen i perioden etter nedskrivningsperioden, enn med oljeprisen i samme periode. Dette indikerer at oljeselskapenes forventning om fremtidig oljepris på kort sikt samsvarer bra med faktisk utvikling. Vi finner videre at periodens nedskrivninger korrelerer sterkere med periodens oljepris enn med forrige periodes oljepris. Dette indikerer at det ikke er grunnlag for å si at oljeselskaper utsetter nedskrivninger. Vår analyse av sammenheng mellom periodens nedskrivning og periodens oljepris, viser at sammenhengen i vårt utvalg er sterkere i årsregnskapet enn i kvartalsregnskapet. Dette kan indikere at det gjøres grundigere nedskrivningsvurderinger i årsregnskapet enn i kvartalsregnskapet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.titleOljeprisens påvirkning på nedskrivninger i oljeselskaper : en undersøkelse av nedskrivninger etter IAS 36 for perioden 2007- 2017nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record