Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Kirsten
dc.contributor.authorHolmelid, Thale Antonsen
dc.contributor.authorKvistad, Kari Norheim
dc.date.accessioned2018-09-06T07:23:21Z
dc.date.available2018-09-06T07:23:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561096
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å utvide forståelsen av forholdet mellom bærekraft og finansielle prestasjoner i dagens samfunn. Verden står i dag overfor store miljø- og samfunnsutfordringer, og det forventes i større grad enn før at bedrifter tar sin del av ansvaret for å håndtere utfordringene. Samtidig streber bedrifter etter å oppnå lønnsomhet i markeder som er i stadig utvikling, og balansen mellom å drive ansvarlig og lønnsomt synes å være utfordrende for mange bedrifter. Med studien ønsker vi å bidra med innsikt i hvordan ansvarlighet og lønnsomhet kan forenes gjennom å undersøke hvorvidt det er en positiv sammenheng mellom de initiativer norske selskaper iverksetter for å sikre bærekraft, og selskapenes lønnsomhet. For å undersøke sammenhengen blir det utført analyser basert på data innhentet gjennom en spørreundersøkelse sendt til selskaper notert på Oslo Børs, samt nøkkeltall fra en lønnsomhetsanalyse av selskapene. Studien bekrefter at det eksisterer en positiv sammenheng mellom bærekraft og lønnsomhet i norske selskaper. Videre finner studien at selskaper som integrerer bærekraft i sin forretningsmodell oppnår lønnsomhet. Aspekter som er av betydning for et selskaps lønnsomhet er en engasjert ledelse, å integrere bærekraft i strategi og å integrere bærekraft i kjerneaktivitet. Studien indikerer videre at selskaper har en vilje og et engasjement for å bli mer bærekraftige, men vitner om at ledelsen i selskaper kan ha et noe feil fokus hva gjelder hvilke initiativer og løsninger som er nødvendige for å oppnå lønnsomhet som følge av bærekraft. Grunnet en liten utvalgsstørrelse gjelder studiens funn kun for utvalget, men vi anser det likevel som sannsynlig at funnene kan gjøres gjeldende for øvrige selskaper notert på Oslo Børs. Studien kan ikke konkludere med hvorvidt det er bærekraftige initiativer som fører til lønnsomhet, eller om det er lønnsomme selskaper som iverksetter bærekraftige initiativer. Til tross for dette gir imidlertid studien innsikt i hvordan norske selskaper kan gjøre bærekraftig ytelse til økonomisk ytelse, og den kan ses på som et nyttig bidrag til litteratur om bærekraftig utvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleEr bærekraft lønnsomt? : en studie av sammenhengen mellom bærekraft og lønnsomhet i selskaper notert på Oslo Børsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record