Show simple item record

dc.contributor.advisorJohanson, Daniel
dc.contributor.authorEriksen, Tor Andre
dc.date.accessioned2018-09-06T11:25:14Z
dc.date.available2018-09-06T11:25:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561191
dc.description.abstractMålet med denne utredningen er å finne ut hvordan store norske virksomheter bruker Balansert Målstyring (BMS), hvor utbredt BMS er blant store norske virksomheter, hvordan dette har endret seg de siste tre årene, hvor tilfreds bedriftene er med BMS og om det finnes noen sammenheng mellom bedriftsstørrelse og bruk av BMS. BMS tolkes på ulike måter, blant annet på grunn av ulike yrkesbakgrunner, ulike behov og ulike kilder til informasjon (Ax & Bjørnenak, 2005; Madsen & Stenheim, 2014c). Når BMS blir tolket på ulike måter vil det også bli implementert og brukt på ulike måter, og derfor er det interessant å se hvor sofistikert bruken av BMS er blant store norske virksomheter. Denne utredningen er en oppfølgingsstudie av Alsaker og Andersen sin utredning fra 2015, og dette gjør det mulig å si noe om hvordan bruken av BMS har endret seg de siste tre årene. Utredningen har en deskriptiv tilnærming som hovedsakelig bygger på kvantitative data samlet inn ved hjelp av elektronisk spørreskjema. Ved å bruke statistiske analyseverktøy for å analysere disse dataene, er det blitt skapt et øyeblikksbilde av hvordan bruken av BMS er blant store norske bedrifter i dag. Videre har resultatene blitt sammenlignet med Alsaker og Andersen (2015) sine funn, for å kunne se om det er noen tendenser til endring de siste tre årene. Resultatene viser tendenser til at bruken av BMS blant de største bedriftene i Norge har økt noe de siste tre årene, i tillegg er bruken også blitt noe mer avansert blant disse bedriftene. Studien finner også en signifikant forskjell i bruken av BMS basert på størrelse på bedriftene, der større bedrifter benytter BMS i større grad. Videre ser det ut til at bruken av BMS blant store norske bedrifter fortsatt er i en modningsfase, og at disse bedriftene er fornøyd med BMS som styringsverktøy.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleUtbredelse og bruk av balansert målstyring i store norske bedrifter : er det skjedd endringer de siste tre årene? : en deskriptiv analyse av bruken av balansert målstyring blant store norske bedrifternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record