Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorEckhoff, Ingrid Bjune
dc.contributor.authorBressand, Andrea Madeleine Tangerås
dc.date.accessioned2018-09-06T12:45:19Z
dc.date.available2018-09-06T12:45:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561264
dc.description.abstractI denne masterutredningen har vi gjennomført en verdivurdering av egenkapitalen til Norway Royal Salmon ASA (NRS). Hovedteknikken vi har anvendt er fundamental verdivurdering og som supplerende teknikk har vi tatt i bruk en komparativ verdsettelse. Oppgavens struktur og oppbygning bygger på rammeverket for fundamental verdsettelse presentert av vår veileder professor Kjell Henry Knivsflå i MRR413A- Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering. Vi har med grunnlag i rammeverket gjennomført en kvalitativ strategisk analyse samt en kvantitativ lønnsomhetsanalyse for å avdekke underliggende økonomiske forhold i selskapet. Her avdekket vi at NRS besitter en strategisk fordel på 22,1% som hovedsakelig stammer fra en høy bransjefordel i tillegg til en marginal ressursfordel. De gjennomførte analysene la så grunnlaget for utarbeidelsen av fremtidsregnskap og fremtidskrav. Her ble det avdekket at den strategiske fordelen vil være positiv også i fremtiden, og at den på lang sikt vil stabilisere seg på et nivå på 3,6% grunnet blant annet konkurransekreftene i bransjen samt teknologiske utviklinger og miljøutfordringer. Basert på de estimerte kontantstrømmene og kravene utarbeidet vi så det første verdiestimatet i den fundamentale metoden. Her tok vi i bruk tre ulike metoder der gjennomsnittet av verdien fra de ulike metodene ga oss et samlet estimat. Dette estimatet gjennomgikk så en konvergeringsprosess der verdien av egenkapitalen ble basert på virkelige verdivekter før det endelige konkursjusterte estimatet ble satt til 196,27 kr pr. aksje. Vi har i oppgaven også gjennomført en supplerende verdsettelsesteknikk i form av komparativ verdivurdering ved multiplikatormodellen. Her fikk vi en estimert verdi på 191,49 kr pr. aksje. Samlet verdiestimat på egenkapitalen til NRS ble til slutt beregnet til 195,07 kr per aksje basert på den fundamentale metoden og multiplikatormodellen. Dette estimatet ble så utgangspunktet for vår presentasjon av handlingsstrategi. Vi benyttet aksjekursen per 3.05.18 og et slingringsmonn på +/- 10,0% av estimatet vårt, og resultatet av strategien ble en anbefaling om hold for aksjene i Norway Royal Salmon ASA.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.subjectstrategisk regnskapsanalysenb_NO
dc.subjectverdivurderingnb_NO
dc.titleNorway Royal Salmon ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record