Show simple item record

dc.contributor.advisorBjorvatn, Kjetil
dc.contributor.authorSundvor, Victoria Poon
dc.contributor.authorSeyedin, Shayan
dc.date.accessioned2018-09-07T10:23:24Z
dc.date.available2018-09-07T10:23:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561434
dc.description.abstractDen økte tilstrømmingen av flyktninger til Europa de siste årene har motivert oss til å undersøke hvordan Norges integreringskapasitet kan økes. Integreringspolitikken i Norge i dag lener seg i stor grad på kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, hvor kommunene oppnår svært varierende resultater. Tidligere forskning og teoretiske rammeverk forventer at resultatet påvirkes av tre faktorer: individuelle karakteristikker ved flyktningen, introduksjons-programmets organisering og lokale forhold ved kommunen. Vi undersøker i denne utredningen hvilke lokale forhold som kan forklare variasjonen, gjennom både en kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Gjennom undersøkelse av 90 kommuners integreringsresultat over fire år (2011-2014) og intervjuer med integreringsansvarlig i 15 enten topp- eller bunnkommuner identifiserer vi fire avgjørende faktorer. Den første knytter seg til lokalbefolkningens holdninger. Regresjonsanalyse viser signifikant sammenheng mellom dårligere integreringsresultat og høyere andel stemmegivere til de mer innvandringsrestriktive partiene Høyre og FRP. I kombinasjon med undersøkelser som viser at tilhengere til disse partiene har mer innvandringskritiske holdninger, får vi en indikasjon på at holdninger er en del av bildet. Et funn kommuneintervjuene støtter opp under. Gjennom intervjuene finner vi tre ytterligere faktorer der topp- og bunnkommunenes svar skiller seg betydelig fra hverandre. Det går på den administrative forankring integreringsarbeidet har i kommunen, næringslivets incentiver for å inkludere og hvor levende frivilligheten er. Vi ser altså at vellykket integrering er et samspill mellom de fire samfunnsaktørene næringslivet, det offentlige, frivilligheten og folket. Det viser at integrering krever en helhetlig tilnærming, som indikerer at hele samfunnet må ta del i integreringsoppgaven. Lokalbefolkningens holdninger er et sentralt element i alle faktorene. Forskning viser at politiske utsagn, spesielt i kombinasjon med medias fremstilling av dem, er avgjørende for mottagerens holdninger til innvandrere. Det gir implikasjoner for retorikken som føres på nasjonalpolitisk nivå.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsamfunnsøkonominb_NO
dc.titleIntegrering av flyktninger – et holdningsproblem? : hvilke lokale forhold kan forklare variasjonen i integreringsresultatene mellom norske kommuner?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record