Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBreivik, Einar
dc.contributor.authorØstrem, Anita Helland
dc.contributor.authorRøyrvik, Christina
dc.date.accessioned2018-09-07T11:25:27Z
dc.date.available2018-09-07T11:25:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561470
dc.description.abstractDet er økt fokus på effektivisering og digitalisering i offentlig helsesektor, samtidig som vi ser at flere digitaliseringsprosjekt mislykkes. Vi ønsker å bidra med ny innsikt på området, og studien søker dermed å kartlegge hvilke suksessfaktorer som eventuelt utpeker seg som særlig kritiske for suksess. For å besvare vårt forskningsspørsmål er utredningen strukturert som en komparativ flercasestudie, der vi studerer et mislykket prosjekt som en kontrast til et vellykket prosjekt. Vi har samlet inn kvalitativ primærdata fra ti respondenter fra begge prosjektene gjennom semi-strukturerte dybdeintervju. Det har vært lukrativt med ulike synspunkter og perspektiver, ettersom det har gjort det mulig for oss å gjennomføre en direkte sammenligning og synliggjøre kontraster. Ved å benytte et rammeverk for suksessfaktorer i offentlige prosjekt, avdekker studien at suksessprosjektet i høy grad samsvarer med litteratur, mens det mislykkede prosjektet samsvarer i mindre grad. Selv om det var avvik ved flere faktorer, var det tre suksessfaktorer hvor vi oppdaget vesentlig kontrast. Basert på dette, konkluderer vi med at gjennomgående nyttestyring, smidige utviklingsprosesser og digital endringsledelse er faktorer som fremstår som særlig kritiske for suksess. Utover dette, finner vi at klare mål og læring er gjennomgående momenter, og vi viser at dette har en underliggende virkning på suksessfaktorene. Videre identifiserer vi at man må forstå et digitaliseringsprosjekt som et helhetlig forretningsprosjekt hvor teknologi kun er én av flere faktorer. I den sammenheng finner vi at prosessforståelse og fokus på interaksjonen mellom teknologi og mennesker, er sentrale virkemidler for å lykkes med dette. Vi finner også grunnlag for å trekke den konklusjon at tidligere erfaringer kan anvendes i andre prosjekt i helsesektoren for å øke sannsynlighet for suksess. Studien bidrar dermed til økt forståelse og kan sammenstilles med eksisterende litteratur. Avslutningsvis anbefaler vi videre forskning på flere digitaliseringsprosjekt i helsesektoren, slik at studiens validitet styrkes ytterligere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleMulige kritiske suksessfaktorer ved digitaliseringsprosjekt i offentlig helsesektor : en komparativ casestudie av to offentlige digitaliseringsprosjektnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel