Show simple item record

dc.contributor.advisorBeisland, Leif Atle
dc.contributor.authorBækkelund, Julie
dc.contributor.authorSyverud, Anders
dc.date.accessioned2018-09-07T11:27:15Z
dc.date.available2018-09-07T11:27:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561471
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å verdsette egenkapitalen til Norwegian Air Shuttle ASA per 13.04.2018. Vi benytter fundamental verdsettelse for å avdekke hvorvidt den faktiske aksjekursen på 265,0 kroner kan begrunnes i selskapets underliggende økonomiske forhold. Innledningsvis vil vi gi en kort presentasjon av Norwegian Air Shuttle ASA og bransjen selskapet opererer i. Dette legger grunnlaget for forståelsen av underliggende økonomiske forhold. Videre vil det gjennomføres en strategisk analyse for å få innsikt i hva som genererer lønnsomhet for både Norwegian og bransjen, samt hvilke makroøkonomiske forhold som kan påvirke driften. I denne delen undersøker vi hvorvidt selskapet er i besittelse av interne ressurser med evne til å skape konkurransefortrinn. Denne kvalitative analysen gir oss innsikt i blant annet at en tyngende reguleringspolitikk innen sikkerhetstiltak har ført til økt kostnadsnivå for bransjen, mens et felles europeisk marked og statlig støtte trekker i den andre retningen. Videre diskuterer vi at bransjen har oppnådd store kostnadsbesparelser som et resultat av nye, mer kostnadseffektive fly. Basert på den strategiske analysen finner vi at det kan foreligge en bransjefordel, men at det på daværende tidspunkt ikke foreligger noen ressursfordel. Den strategiske analysen er videre kombinert med en kvantitativ analyse av regnskapstall. Her omgrupperes og justeres regnskapet før vi analyserer risiko, avkastningskrav og lønnsomhet for Norwegian og bransjen. Vi finner at Norwegian har en ressursulempe. En bransjefordel veier ikke opp for dette, noe som gjør at Norwegian har en strategisk ulempe. Dette kvantifiserer funnene fra den strategiske analysen. Med utgangspunkt i den kvalitative og kvantitative analysen utarbeides videre et fremtidsregnskap og fremtidskrav. Vi neddiskonterer kontantstrømmene med avkastningskravet og får etter en konvergeringsprosess et fundamentalt verdiestimat. Simulerings- og sensitivitetsanalyser reflekterer usikkerheten i estimatet. For å vurdere rimeligheten av estimatet gjennomfører vi avslutningsvis en komparativ verdsettelse. Det endelige verdiestimatet er 247,0 kroner per aksje, mens aksjekursen er 265,0 kroner. Handelsstrategien vår blir dermed en hold-anbefaling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.subjectstrategisk regnskapsanalysenb_NO
dc.subjectverdsettelsenb_NO
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record