Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorEllingsen, Ole Oskar
dc.contributor.authorPrestegård, Fredrik
dc.date.accessioned2018-09-10T11:25:49Z
dc.date.available2018-09-10T11:25:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561757
dc.description.abstractFormålet med denne masteravhandlingen er å analysere om typiske hyttekommuner har lik eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger, sett i forhold til omsetningsverdien. I tillegg har vi sett nærmere på hva inntektene fra eiendomsskatten blir benyttet til, og hva eierne av fritidsboligene får igjen for eiendomsskatten de betaler. Kommunene vi har undersøkt er Gausdal, Trysil, Øyer og Nord-Aurdal. Ved hjelp av kvantitative analyser, har vi analysert om det er forholdsmessig likhet mellom eiendomsskattetakst og omsetningsverdi på boliger og fritidsboliger. Analysen tar utgangspunkt i opplysninger om overdragelser av boliger og fritidsboliger fra Statens kartverk, samt eiendomsskattelistene til de utvalgte kommunene. Den kvantitative analysen avdekket at det ikke er forholdsmessig likhet mellom eiendomsskattetakst og omsetningsverdi på boliger og fritidsboliger i Gausdal og NordAurdal. Gausdal har en forholdsmessig høyere eiendomsskatt på fritidsboliger enn boliger, mens Nord-Aurdal har en forholdsmessig høyere eiendomsskatt på boliger enn fritidsboliger. Avviket oppstår som følge av at kommunenes rammer og retningslinjer for taksering ikke klarer å fange opp forskjellene i markedsverdiene på boliger og fritidsboliger i eiendomsmarkedet. For Trysil og Øyer finner vi at det er forholdsmessig likhet mellom eiendomsskattetakst og omsetningsverdi på boliger og fritidsboliger. For å se nærmere på hva inntektene fra eiendomsskatten blir benyttet til, gjennomførte vi en kvalitativ analyse av Gausdal og Trysil kommune. Gjennom samtaleintervjuer med representanter fra kommunene, avdekket vi at ingen av inntektene fra eiendomsskatten blir øremerket til offentlige goder som tilfaller eiere og brukere av fritidsboliger i kommunene. Inntektene fra eiendomsskatt blir samlet inn i en felles pott og kommunene står fritt til å disponere inntekten. Den kvalitative analysen avdekket at eierne av fritidsboliger, gjennom eiendomsskatt, i stor grad substituerer kommunale tjenester som i hovedsak er rettet mot de fastboende.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleDen kommunale eiendomsskatten : er det forholdsmessig likhet mellom eiendomsskattetakst og omsetningsverdi på boliger og fritidsboliger, i kommuner hvor fritidsboliger utgjør en stor andel av eiendomsmarkedet?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel