Show simple item record

dc.contributor.advisorMeyer, Christine
dc.contributor.authorAune, Maja Sjøvold
dc.date.accessioned2019-02-14T12:59:53Z
dc.date.available2019-02-14T12:59:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585485
dc.description.abstractNorsk helsesektor er under endring som følge av en økt etterspørsel etter helsetjenester, et økende kapasitetspress, og en fremvekst av nye digitale løsninger. Den teknologiske utviklingen skaper samtidig nye muligheter i helsesektoren, samtidig som økende forekomst av datalekkasjer og hackeskandaler gjør digitaliseringen av helsesektoren sårbar. Formålet med denne utredningen er å skape en økt forståelse av hvordan digitale helsetjenester kan benyttes i norsk helsesektor, samt hvordan datasikkerhet og personvern påvirker denne digitaliseringen. For å utforske dette har jeg gjennomført et case-studie av e-konsultasjoner og e-terapitjenester i norsk helsesektor. Jeg har hentet inn en omfattende mengde sekundærdata for å utarbeide hypoteser. For å vurdere disse hypotesene har jeg videre gjennomført ni intervjuer med ulike respondenter som bruker, utvikler eller eier en e-konsultasjon eller e-terapitjeneste i Norge. Jeg finner at digitalisering av norsk helsesektor er svært kompleks, da dette krever samarbeid mellom mange ulike fagområder. I tillegg finner jeg at den største utfordringen med videre utvikling av e-konsultasjoner og e-terapitjenester, ikke handler om datasikkerhet og personvern, men om karakteristiske trekk ved norsk helsesektor. En videre digital utvikling av helsesektoren vil dermed også bli viktig for å skape et godt grunnlag til å kunne utnytte mulighetene som kommer av nye teknologiske løsninger i fremtiden. Gjennom denne studien utfordrer jeg leseren til å forstå digitale helsetjenester på en ny måte, da e-konsultasjoner og e-terapitjenester ikke tidligere har blitt vurdert i lys av nettverksteori. Jeg tydeliggjør hvilke utfordringer disse tjenestene står overfor, og peker samtidig på hvordan digitale helsetjenester kan brukes for å imøtekomme utfordringene i dagens helsesektor. Dagens digitale utvikling i helsesektoren vil også være et viktig steg inn i den fjerde industrielle revolusjonen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleFremtidens helsetjeneste? : en eksplorerende case studie av digitale helsetjenester i norsk helsesektornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record