Show simple item record

dc.contributor.advisorStamland, Tommy
dc.contributor.authorHaukaas, Eilev
dc.contributor.authorGreve, Nicolai Herman Grann
dc.date.accessioned2019-02-18T11:36:11Z
dc.date.available2019-02-18T11:36:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585906
dc.description.abstractVi har gjennom en kvalitativ analyse med induktiv tilnærming, gjennomført dybdeintervjuer med nøkkelpersoner i norske banker og finansforetak, for å få en dypere forståelse av bransjen og de utfordringene den møter. Basert på analyse av primærdata og en gjennomgang av tilgjengelig litteratur, ble det dannet et grunnlag for å diskutere hvordan norske banker tilpasser seg endringene som oppstår når nye aktører og blokkjedeteknologi truer deres markedsposisjon. På kort sikt finner utredningen ingen tegn på at blokkjeder vil true markedsposisjonen til bankene, da teknologien fortsatt krever tredjeparter som kontrollerer informasjonen som legges på kjeden. Teknologien kan imidlertid bidra til å effektivisere bankene som tredjepartsaktører, såfremt en finner løsninger på de regulatoriske, organisatoriske og teknologiske hindringene. Blokkjedeteknologi er vanskelig å skalere, og det er utfordrende å integrere teknologien i bankenes eksiterende systemer og prosesser. Teknologien har på den annen side potensialet til å skape nye produkter og tjenester i bransjen ved å effektivisere generell forretningsvirksomhet og administrasjon, som for eksempel dokumenthåndtering. Bankenes markedsposisjon trues derimot av selskaper som Google, Amazon, Facebook og Apple (GAFA), samt FinTech-aktører, som alle er på vei inn i bransjen. De store teknologiske selskapene har sterke merkevarer i Norge, og tilbyr allerede brukervennlige betalingsløsninger til sine kunder. Det er uenighet blant de norske bankene om hvor stor trussel aktørene representerer på kort sikt, men de tar alle høyde for at utradisjonelle bankaktører er en reell utfordrer på lang sikt. Det er utviklet ulike strategier for å imøtekomme konkurransen i markedet, hvor tilnærmingen i stor grad varierer blant de etablerte aktørene. Blant annet velger både Nordea og Sbanken å muliggjøre bruk av Apple Pay for sine kunder, i motsetning til DNB og de øvrige norske bankene som velger å sperre tjenesten for å fremme sine egne tilbud. De norske bankene er, uavhengig av respons, tvunget til å utvikle brukervennlige og konkurransedyktige produkter og tjenester for å ivareta tillitsforholdet til sine kunder. Et tillitsforhold som kan avgjøre hvilken aktør fremtidens bankkunder velger når de skal ta opp et lån eller sette penger på konto.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleHvordan norske banker responderer på ny teknologi og nye aktører : en kvalitativ utforskende analyse om hvordan norske banker tilpasser seg endringene som oppstår når nye aktører og blokkjedeteknologi truer deres markedsposisjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record