Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørndal, Endre
dc.contributor.authorLindqvist, Thea
dc.contributor.authorSolemdal, Gunnhild
dc.date.accessioned2019-02-18T12:38:33Z
dc.date.available2019-02-18T12:38:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585955
dc.description.abstractDen norske lakseoppdrettsnæringen har stått overfor en kraftig vekst og er i dag en av Norges største industrier. Samtidig opplever næringen store utfordringer knyttet til bekjempelse av lakselus. Frem til nå har oppdretterne kontrollert lakselusen ved hjelp av medikamentelle metoder. Et økende resistensproblem mot disse behandlingsmetodene har ført til at oppdretterne må ta i bruk alternative bekjempelsesmetoder. Kombinert med strengere myndighetsreguleringer er lakselusproblemet en kostbar utfordring for den enkelte oppdretter og næringen som helhet. Formålet med denne masteroppgaven er derfor å belyse relevante kostnader tilknyttet lakselus, samt gi beslutningsrelevant informasjon for å optimalisere samspillet mellom menneskelige beslutninger og de naturlige prosessene i lakseproduksjonen. For å besvare denne problemstillingen har vi etablert en modell som simulerer en produksjonssyklus av laks i sjø for en bestemt lokalitet. Modellen inkluderer modellering av naturlige prosesser der det innhentede datagrunnlaget tilhører den valgte lokaliteten. Ved hjelp av denne modellen finner vi hvilke kombinasjoner av smoltstørrelse, tidspunkt for utsett og anvendelse av bekjempelsesmetodene termisk avlusing og rensefisk som gir lav risiko for overskridelse av den lovpålagte lusegrensen, samt lavest kostnader. Våre analyser viser at oppdretter bør benytte en behandlingsgrense for iverksetting av avlusingstiltak som er tilpasset anlegget, fremfor å foreta behandling like før anlegget nærmer seg lusegrensen. Videre finner vi at oppdretter bør benytte både termisk behandling og rensefisk som avlusingstiltak. Dette vil resultere i ingen overskridelse av lusegrensen, samt lavest kostnader. Ved utsett i uke 10 og 14 gir 500 grams smolt lavest kostnad, mens ved utsett i uke 18 gir derimot utsett av 100 grams smolt lavest kostnad. Strategien som gir den absolutt laveste kostnaden er utsett av 500 grams smolt i uke 10 og gir en kostnad på 4,21 kroner per kilo produsert laks. Ved å studere kostnadene innad i ulike temperaturintervall finner vi at lave sjøtemperaturer alltid gir høyere kostnader sammenliknet med middels eller høye sjøtemperaturer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbusiness analyticsnb_NO
dc.titleKostnadsoptimal bekjempelsesstrategi mot lakselus : en simuleringsmodell for optimalisering av lakseproduksjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record