Show simple item record

dc.contributor.advisorHeskestad, Terje
dc.contributor.authorKjønnøy, Paul Benjamin Andersen
dc.date.accessioned2019-02-19T08:40:05Z
dc.date.available2019-02-19T08:40:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586101
dc.description.abstractMange har en forventning om at notekrav blir overholdt til det fulle, dette er blitt bevist i flere studier ikke er tilfelle. I denne studien analyserer jeg overholdelsesgraden av notekravene tilknyttet IFRS 3 – «virksomhetssammenslutninger» og IAS 36 – «verdifall på eiendeler», og ser på hvilke effekter dette har hatt notekvaliteten. Gjennomføringen av dette gjøres gjennom en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse, der det sees på graden av overholdelse, faktorene som påvirker overholdelse, og hvordan dette sammen med andre relevante faktorer påvirker notekvaliteten. Utvalget relatert til overholdelse består av 50 børsnoterte Europeiske selskap, fra 17 ulike land. Funnene viser en gjennomsnittlig overholdelse på 81,41% (median 82,20%), som er en mindre endring i negativ retning enn målt i tidligere studier. Funnene viser og at overholdelse har en sterk påvirkning på brukernytten, og at offentlig håndhevelse i det enkelte land har mye å si på graden av overholdelse. Abstract: Many have the expectation that the disclosure requirements will be met to the fullest, this has been proven in several studies not to be the case. In this study I analyze the compliance rate of IFRS 3 - "Business combinations" and IAS 36 - "Impairment of assets”, and look at the effects this has on the quality of the notes. The implementation of this is done through a quantitative and qualitative survey that looks at the level of compliance, the factors that affect compliance and how this, together with other relevant factors, affects the quality of the notes. The selection related to compliance consists of 50 listed European companies, from 17 different countries. The findings show an average compliance of 81.41% (median 82.20%), which is a slight decrease compared to measurements in previous studies. The findings show that compliance has a strong impact on the usefulness of disclosures for users and that public enforcement in each country has a lot to say about the level of compliance.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectbusiness combinationsnb_NO
dc.subjectimpairmentnb_NO
dc.subjectdisclosuresnb_NO
dc.subjectenforcementnb_NO
dc.subjectcompliancenb_NO
dc.titleNotekvalitet i IAS 36 og IFRS 3 : hvordan overholdelse påvirker notekvalitet?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record