Show simple item record

dc.contributor.authorMyhre, Kristian
dc.contributor.authorLiaaen, Magnus Kristoffer
dc.date.accessioned2019-02-19T08:50:18Z
dc.date.available2019-02-19T08:50:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586106
dc.description.abstracti har i denne oppgaven studert hvilken effekt særkravene for Oslo i den reviderte boliglånsforskriften av 1. januar 2017 har hatt på markedet for brukte leiligheter i Oslo. De Oslo-spesifikke kravene består av at sekundærboligkjøpere maksimalt kan låne 60 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen, og at bankene kun har lov til å innvilge lån som ikke oppfyller vilkårene i forskriften for inntil 8 prosent av det kvartalsvise utlånsvolumet (eller inntil 10 millioner kroner). I resten av landet tillates en belåningsgrad på inntil 85 prosent også ved sekundærboligkjøp, og fleksibilitetskvoten er 10 prosent. Forskriften ble den 1. juli 2018 videreført uten store endringer, og er nå gjeldende ut 2019. Vi har hatt tilgang til et uttrekk fra det som trolig er Norges mest omfattende database for eiendomsstatistikk, og har brukt disse dataene til å gjennomføre en kontrafaktisk analyse av prisutviklingen til brukte leiligheter i Oslo. Vi har konstruert en økonometrisk modell som sammenligner den faktiske prisutviklingen i Oslo med et estimat på hva prisutviklingen hadde vært dersom den nye boliglånsforskriften ikke hadde inkludert særkrav for utlån til boligformål i Oslo. For å gjøre dette har vi satt sammen en kontrollgruppe bestående av kommuner som grenser til Oslo og som møter relevante kriterier. Vi finner at særkravene har hatt en moderat og signifikant prisdempende effekt på markedet for brukte leiligheter i Oslo. Videre finner vi at boliglånsforskriften totalt sett har gjort det vanskeligere for unge å etablere seg i boligmarkedet, men at særkravene isolert sett trolig har gjort det enklere for unge å kjøpe sin egen bolig i Oslo. Formålet med særkravene i boliglånsforskriften var ifølge finansminister Siv Jensen å dempe den kraftige gjelds- og boligprisveksten i Oslo, i tillegg til å gjøre det lettere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet i Oslo. Fra resultatene i analysen kan vi konkludere med at særkravene har hatt ønsket effekt når det kommer til å begrense prisveksten og å gjøre det enklere for førstegangskjøpere i Oslo. Vi kan riktignok ikke konkludere med at effekten av særkravene har vært så stor som vi estimerer den til å være, da vi har identifisert faktorer som kan tenkes å overdrive den negative effekten vi har funnet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectsamfunnsøkonominb_NO
dc.titleSærkravene i boliglånsforskriften : en empirisk analyse av hvordan den geografiske differensieringen i boliglånsforskriften har påvirket markedet for brukte leiligheter i Oslonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record