Show simple item record

dc.contributor.advisorForos, Øystein
dc.contributor.authorLie, Henriette Nordahl
dc.contributor.authorMæle, Synnøve Grosås
dc.date.accessioned2019-02-19T09:02:33Z
dc.date.available2019-02-19T09:02:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586125
dc.description.abstractDet norske bensinmarkedet har i 14 år praktisert en prissetting, der prisene økes på spesifikke ukedager. I november 2017 annonserte Circle K at de ville bryte det faste ukemønsteret, for å oppnå jevnere priser gjennom uken. I denne eksplorerende utredningen kartlegges dagens prissetting i det norske bensinmarkedet. Temaet er svært dagsaktuelt, noe som styrker studiens relevans. Utredningen baserer seg på resultater fra stasjonsspesifikke prisobservasjoner, forskningsintervjuer og en spørreundersøkelse. Både kvalitative og kvantitative data blir analysert med utgangspunkt i økonomisk litteratur om Edgeworth prissykluser, intertemporal prisdiskriminering, stilltiende samarbeid og prislederskap. Studiens resultater gir ingen entydige konklusjoner, men indikasjoner på hvordan prisene settes og hvordan dagens prissetting ble implementert. Videre diskuteres det hvilke konsekvenser prissettingen har for konsumentene og hvorfor Circle K valgte å bryte det faste ukemønsteret. I dagens marked fremstår den veiledende prisen som et signaliseringsverktøy, for å indikere når stasjonene skal øke sine pumpepriser og til hvilket nivå. Når Circle K annonserer en ny veiledende pris, økes pumpeprisene på bensinstasjonene til dette nivået. Circle K har tilsynelatende strategisk priset sine stasjoner i uke 48 i 2017. Funnene tyder på at ingen Circle K stasjoner i Norge, hevet prisene sine mandag før den nye prissettingen tredde i kraft. Konkurrerende aktører fanget raskt opp den nye prissettingen og tilpasset seg de nye pumpeprisøkningene. Både Circle K sitt avvik fra tidligere praksis og offentlig informasjon om at de ville bryte prismønsteret, kan ha bidratt til at prissettingen ble implementert relativt raskt i markedet. Konsekvensene den nye prissettingen har for konsumentene er derimot usikkert. Et uforutsigbart prismønster kan resultere i at det blir vanskeligere for forbrukerne å tilpasse seg lavprisdagene. Den nye prissettingen kan således føre til at forbrukerne bør fokusere på hvor og når de bør fylle. Avslutningsvis vises det at Circle K har endret sin prissetting i den hensikt av å fordele volum utover uken.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleDet norske bensinmarkedet : en eksplorerende studie av ny prissettingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record