Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohanson, Daniel
dc.contributor.authorHojem, Anders
dc.contributor.authorHui, Stian Ming
dc.date.accessioned2019-02-19T11:54:26Z
dc.date.available2019-02-19T11:54:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586240
dc.description.abstractDette er en masterutredning om pensjoneringsadferd og holdninger til eldre arbeidstakere i tjenesteytende virksomheter. Vi tar for oss eldres yrkesdeltakelse, med hensyn på både tilbuds- og etterspørselssiden av arbeidsmarkedet. Vi har innhentet ønsket datamateriale ved å benytte både kvantitativ og kvalitativ innsamlingsmetode. For å kartlegge tilbudssiden av arbeidsmarkedet, har vi fokusert på når eldre velger å ta ut pensjon. Vi undersøker pensjonsreformen fra 2011 og hvordan den har påvirket gjennomsnittlig avgangsalder og uttak av alderspensjon og AFP i perioden 2010 til 2015. For å kartlegge deler av etterspørselssiden av arbeidsmarkedet, har vi brukt kvantitativ metode. Vi har da gjennomført fem dybdeintervjuer hos tjenesteytende virksomheter. Målet med intervjuene er å kartlegge arbeidsgivernes holdninger rundt det å ansette og beholde eldre arbeidstakere. Pensjonsreformen fra 2011 åpner opp for fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år. Hvis man har oppnådd opptjeningskravet kan man enten pensjonere seg helt, eller kombinere alderspensjon og arbeid. Vi fant betydelig fall i gjennomsnittlig avgangsalder etter pensjonsreformen. I 2010 var gjennomsnittlig avgangsalder for uttak av alderspensjon på 67,2 år. I 2011 falt den ned til 65,4 år, og i 2015 var den 64,7 år. Vi fant også at menn pensjonerer seg i gjennomsnitt tidligere enn kvinner. Effektene av pensjonsreformen indikerer at de som har hatt muligheten i stor grad har benyttet seg av den nye aldersgrensen. Samtidig har det gitt en økning i eldre som kombinerer arbeid med pensjon. Det er imidlertid vanskelig å si om dette har ført til en høyere yrkesaktivitet totalt blant eldre. Dybdeintervjuene som vi har gjennomført viste at virksomhetene var positiv til å beholde og ansette eldre arbeidstakere, gitt at de er motivert og har relevant kompetanse. De gir imidlertid uttrykk for at det er få eldre arbeidstakere som søker på stillinger de lyser ut. Flere virksomheter fremhever at enkelte eldre ikke får anledning til å avvikle ekstra ferie og seniorpolitiske fridager. Intervjuobjektene mener at å anerkjenne den eldre arbeidstaker ved å tilrettelegge en fleksibel arbeidssituasjon og å gi motiverende arbeidsoppgaver er gode insentiver for at eldre vil jobbe lenger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleEldres yrkesdeltakelse : en deskriptiv studie om pensjoneringsadferd og holdninger til eldre i tjenesteytende virksomheternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel