Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorRykkje, Kristian
dc.contributor.authorHaga, Halvard Johansen
dc.date.accessioned2019-02-19T14:30:13Z
dc.date.available2019-02-19T14:30:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586350
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen er å estimere egenkapitalverdien med tilhørende aksjeverdi per 31.12.2018 for Austevoll Seafood ASA. Vi har benyttet oss av en fundamental verdivurderingsteknikk som hovedteknikk, hvilket innebærer at verdsettelsen baseres på de underliggende økonomiske forhold, et utarbeidet framtidsregnskap og nåverdiberegninger av framtidige kapitalstrømmer. Vi har også benyttet en komparativ verdivurderingsteknikk med en markedsbasert tilnærming som en supplerende teknikk. Den strategiske regnskapsanalysen ga innsikt i Austevoll Seafood ASA sin historiske lønnsomhet og de underliggende økonomiske forhold. I analysen ble innsikt fra makro-, bransje- og selskapsspesifikke forhold kombinert med regnskapsanalyser av risiko og lønnsomhet. Den strategiske regnskapsanalysen viste at Austevoll Seafood ASA besatt en strategisk fordel på 7,5% over analyseperioden 2013 til 2018T. I all hovedsak skyldes den strategiske fordelen en stor bransjefordel på 10,4% da selskapet hadde en intern ressursulempe og en finansieringsulempe. Bransjefordelen knyttet seg til de høye inngangsbarrierene konsesjonssystemet har utgjort og det faktum at bransjen de senere år har befunnet seg i en oppgangssyklus. Grunnlaget for den videre utarbeidelse av framtidsregnskap og -krav for Austevoll Seafood ASA ble lagt i den strategiske regnskapsanalysen. Selskapets strategiske fordel konvergerer inn mot horisonten mot en varig strategisk fordel på 2,0%. Dette bygger på forventningene om at ressursulempen reduseres til et nullnivå, og følgelig vil den strategiske fordelen komme av at bransjen er lønnsom. Den fundamentale verdsettelsen ble gjennomført ved å diskontere forventede framtidige kontantstrømmer med tilhørende framtidskrav. Det endelige fundamentale verdiestimatet på kroner 136,20 per aksje framkom etter å ha gjennomført en konvergeringsprosess. Usikkerheten knyttet til verdiestimatet ble belyst ved en simuleringsog sensitivitetsanalyse. Grunnet den store usikkerheten knyttet til det fundamentale verdiestimatet ble estimatet justert ved å ta hensyn til det verdiestimatet som framkom ved hjelp av den komparative verdsettelsen. Vårt endelige verdiestimat på Austevoll Seafood sin egenkapital per 31.12.2018 er kroner 132,05 per aksje. Dette gir en hold-anbefaling i henhold til vår handlingsstrategi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.titleAustevoll Seafood ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record