Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGjerde, Øystein
dc.contributor.authorThorgeirsson, Eskild Tuft
dc.contributor.authorThorstensen, Mathias Woldseth
dc.date.accessioned2019-02-20T09:33:00Z
dc.date.available2019-02-20T09:33:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586451
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er om ansvarlige investeringer kan forsvares fra et økonomisk perspektiv, eller kun med bakgrunn i etiske hensyn. Dette undersøkes ved å analysere effekten ansvarlige investeringer har på avkastning. For å identifisere ansvarlige selskaper benytter vi ESG-score og kontroversscore. ESG-score er en score utregnet på bakgrunn av informasjon om selskapets håndtering av miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. En kontroversscore er utregnet ut ifra antall negative hendelser knyttet til ESG som blir tatt opp i media. Vi benytter to ulike analytiske metoder for å studere forholdet mellom ansvarlige investeringer og avkastning. Først benytter vi klassiske faktormodeller til å kontrollere ulike porteføljers avkastning mot kjente risikofaktorer. Deretter utfører vi en paneldataanalyse, hvor vi ser på sammenhengen mellom ansvarlighet og avkastning på selskapsnivå. Hovedsakelig viser resultatene ingen sammenheng mellom ansvarlighet og avkastning. Vi ser noen tegn til at kontroversscore tidligere hadde en negativ effekt på avkastning. Ingen resultater indikerer at denne sammenhengen fortsatt eksisterer. Vi ser også noen tegn til at selskapene med lavest ESG-score, har lavere risikojustert avkastning. Ingen av de signifikante funnene er entydige på tvers av de analytiske metodene. Vi kan derfor ikke konkludere hverken med at ansvarlige forhold har eller ikke har en sammenheng med avkastningnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleHandle ansvarlig eller fremstå ansvarlig? : en kvantitativ studie av ansvarlige investeringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel