Show simple item record

dc.contributor.advisorBjerksund, Petter
dc.contributor.authorAasen, Ørjan
dc.contributor.authorAspli, Hallgeir
dc.date.accessioned2019-02-20T09:54:11Z
dc.date.available2019-02-20T09:54:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586465
dc.description.abstractI denne utredningen undersøkes hvilke faktorer som påvirker gjeldsandelen i Coop sine største samvirkelag, og i hvilken grad disse resultatene kan forklares av etablerte teorier for kapitalstruktur. Først presenteres relevant teori, hvor Pecking Order, Market Timing og TradeOff Theory legger grunnlaget for hypotesene i oppgaven. Disse teoriene blir sammen med tidligere empiri benyttet til å velge fem selskapsspesifikke og to makroøkonomiske forklaringsvariabler som skal inngå i den kvantitative analysen. Hypotesene blir testet ved å gjennomføre to multiple regresjonsanalyser bestående av paneldata for de 15 største samvirkelagene i Coop Norge i perioden 2001-2017. De mest betydningsfulle faktorene for å forklare gjeldsandelen er størrelse (+), andel varige driftsmidler (+), pengemarkedsrente (+), skatt (-) og lønnsomhet (-). Vi kan vise at alle disse faktorene har hatt signifikant betydning for våre data i perioden. Variabelen inflasjon synes derimot ikke å ha noen betydning for kapitalstrukturen. Det mest interessante funnet relaterer seg til rentenivåets påvirkning. Her kan vi vise til et funn som skiller seg fra både teori og empiri. Den økonomiske betydningen er likevel av begrenset verdi da flere av regresjonskoeffisientene er lave. Utredningen viser dessuten at etablert teori innen kapitalstruktur delvis kan overføres til samvirkelag, da enkelte av våre funn er i tråd med Trade-Off Theory og Pecking Order Theory. Både størrelse og andel varige driftsmidler stemmer overens med disse teoriene, mens lønnsomhet er lik det man kan forvente av Pecking Order. Ingen av resultatene i denne utredningen samsvarer med Market Timing. Flere av funnene er også konsistent med lignende forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleAnalyse av kapitalstruktur i samvirket Coop : hvilke faktorer påvirker gjeldsandelen i norske samvirkelag?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record