Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Kirsten
dc.contributor.authorKongsgården, Emilie Bendigtsen
dc.contributor.authorBirkeland, Maren Cecilie Brun
dc.date.accessioned2019-02-20T12:51:06Z
dc.date.available2019-02-20T12:51:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586550
dc.description.abstractDelingsøkonomi har eksistert i lengre tid, men har de siste årene hatt en betydelig vekst i Norge. Utviklingen har introdusert nye markeder, med forretningsmodeller som blant annet formidler leie av privatbiler mellom privatpersoner. Stadig flere nordmenn benytter seg av slike tjenester, og stadig færre kjøper egen bil. Dette skaper nye markedsmuligheter, men også et nytt risikobilde for forsikringsselskapene som forsikrer delingsplattformene. Formålet med denne utredningen er å kartlegge dagens og fremtidens lønnsomhet i markedet for forsikring av delingsbiler. For å danne et sannsynlig bilde av fremtidig utvikling vil vi først studere hvilken risiko som skiller P2P delingsbiler fra biler benyttet til privat bruk. Identifisert risiko vil deretter benyttes for å foreslå nye forretningsmodeller forsikringsselskapene kan benytte. Nye forretningsmodeller og endringer i makroomgivelser danner så et utgangspunkt for en prediksjon av sannsynlig fremtidig lønnsomhet i markedet for forsikring av delingsbiler. Eksisterende litteratur har bidratt med viktig innsikt i dagens marked, samt utviklingen av bildelingstjenester og forsikring hver for seg. Denne masterutredningen søker innsikt i hvordan tradisjonelle forsikringsselskap skal forholde seg til endringen i norsk bilhold. Således søker vi å tilføre ny kunnskap om et relevant fagfelt. Vi har gjennomført et beskrivende og delvis eksplorerende casestudium av Nabobil. Utredningens funn er basert på tidligere forskning, tilgjengelig dagsaktuell informasjon og data innhentet fra ni kvalitative ekspertintervjuer. Gjennom vår masterutredning avdekker vi en rekke momenter som belyser hvorfor delingsbiler har en høyere risiko enn biler brukt til privat bruk. Mye tyder på at høy risiko og lav forhandlingsmakt overfor Nabobil gjør markedet for forsikring av delingsbiler i 2018 ulønnsomt. Videre gjør identifisert risiko oss i stand til å presentere forretningsmodeller som tradisjonelle forsikringsselskap kan benytte for å forsikre bildelingsplattformer i årene som kommer. Med bakgrunn i foreslått forretningsmodell har vi utarbeidet et sannsynlig bilde av konkurransemarkedet for forsikring av delingsbiler i 2021. Sammenlignet med 2018 preges markedet av flere aktører, økt produktdifferensiering og høyere reservasjonspris fra både kunder og leverandører. Til tross for dette vil markedet sannsynligvis, på grunn av redusert risiko, være et lønnsomt marked for et tradisjonelt forsikringsselskap. Vår studie bidrar således med innsikt i dagens konkurransesituasjon og risiko tilknyttet P2P delingsbiler, samt fremtidens forretningsmodell og etterprøvbare prediksjoner om fremtidig utvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbusiness analyticsnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleÅ forsikre delingsbiler eller ikke? : en kvalitativ studie av risiko, forretningsmodeller og konkurranse i markedet for forsikring av delingsbilernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record