Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorAanestad, Birgitte
dc.contributor.authorBjerke, Heidi
dc.date.accessioned2019-02-21T11:32:30Z
dc.date.available2019-02-21T11:32:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586727
dc.description.abstractI denne masteroppgaven er verdien av egenkapitalen til Höegh Holding LNG Ltd (heretter omtalt som Höegh) verdsatt ved bruk av rammeverket for strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering presentert av Kjell Henry Knivsflå i kurset MRR413A Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering høsten 2018. Formålet med oppgaven er å utarbeide et verdiestimat for egenkapitalen til Höegh per 31.12.2018. I oppgaven er det anvendt fundamental verdivurdering som hovedteknikk, og substansverdimodellen som supplerende verdsettelsesteknikk. Oppgaven består av tre deler. I første del av oppgaven er det foretatt en bransjeorientert og intern ressursorientert strategisk analyse og i andre del regnskapsanalyse over analyseperioden 2015-2018. Strategisk analyse innebærer en kvalitativ analyse av kilder til superrentabilitet for Höegh, mens regnskapsanalysen innebærer kvantitativ analyse av superrentabiliteten. Gjennom del en og to av oppgaven ble det identifisert en bransjeulempe i perioden, samtidig som det ble identifisert en ressursfordel. Årsaken til negativ superrentabilitet for Höegh i analyseperioden skyldes, ifølge vår analyse, dermed at selskapet opererer i en ulønnsom bransje og ikke interne ressurser i Höegh. I oppgavens tredje del ble det utarbeidet et framtidsregnskap og framtidskrav, og ble lagt til grunn i det fundamentale verdiestimatet. På bakgrunn av innsikt fra del en og to ble det fremskrevet en bransjeulempe på kort sikt, men at lønnsomheten i bransjen på sikt forbedres. Ressursfordelen til Höegh er i stor grad knyttet til flåten, men også erfaringen og kunnskapen selskapet har opparbeidet seg ved å være en markedsleder innenfor FSRU og tidlig etablert i markedet. Sistnevnte ressurs er fremskrevet til å være et varig konkurransefortrinn for selskapet, men vil bare være opphav til en marginal superprofitt i overskuelig fremtid. Konvergert og konkursjustert fundamentalt verdiestimat for Höegh er beregnet til å være lik 66,7 NOK per aksje. Videre er det gjennomført Monte Carlo-simuleringer for å synliggjøre usikkerheten i verdiestimatet, og analysen viser at variasjonskoeffisienten i estimatet er lik 60 %. Gjennom supplerende verdsettelsesteknikk ble komparativ verdi av egenkapitalen beregnet til 34,8 NOK per aksje. Komparativ egenkapitalverdi ble vektet inn i det fundamentale verdiestimatet og ga et endelig verdiestimat på egenkapitalen til Höegh lik 57,2 NOK per aksje. Per 07.12.2018 er børskurs lik 43 NOK per aksje. Vår analyse indikerer en kjøpsanbefaling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.subjectstrategisk regnskapsanalysenb_NO
dc.subjectverdivurderingnb_NO
dc.titleHöegh LNG Holdings Ltd. : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record