Show simple item record

dc.contributor.authorVatne, Eirik
dc.date.accessioned2019-05-15T08:14:25Z
dc.date.available2019-05-15T08:14:25Z
dc.date.issued2018-04
dc.identifier.isbn978-82-491-0975-3 (trykt versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0976-0 (elektronisk versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2597633
dc.description.abstractRapporten kartlegger antall fast ansatte i norsk petroleumsnæring (oljeselskap og den spesialiserte leverandørindustrien) per desember 2017. Antall ansatte er i utgangspunktet hentet fra Enhetsregisteret, men kvalitetssikret av foretakene. Resultater sammenliknes med en tilsvarende analyse gjennomført i desember 2012 og 2015. I 2017 identifiserer studien 51 olje/gass-selskap og 1.961 foretak som leverer spesialiserte produkter/tjenester til petroleumssektoren, og anslår hvor stor andel av foretakenes ansatte som arbeider med petroleumsleveranser – «petro-ansatte». Til sammen utgjør disse 111.300 ansatte som fordeles på offshore/sjø- og landbasert virksomhet. Dette er en nedgang på ca. 42.000 fast ansatte fra undersøkelsen i 2012. De fleste forsvant i perioden mellom desember 2015 og desember 2017. Rapporten analyserer den bransjemessige fordelingen av samtlige ansatte, og fordeler den landbaserte arbeidsstyrken på fylker og økonomiske regioner. Lokaliseringsmønsteret for ulike deler av aktivitetene studeres i et sentrum-periferi perspektiv. Indikatorer for regionale avhengigheter av petroleumssektoren vises. Størst relativ nedgang observerer vi i regioner som er dominert av aktiviteter som er relatert til bygging av skip, plattformer og moduler. Størst absolutt tilbakegang finner vi i de dominerende fylkene Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. En gryende desentraliserings-prosess i perioden 2012 til 2015 har stoppet opp. Regionene Stavanger/Sandnes, Bergen og Asker/Bærum har styrket sin relative betydning for den petroleumsspesifikke næringen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSNFnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;2018/1
dc.titleSysselsetting i petroleumsvirksomhet 2017 Omfang og lokalisering av ansatte i oljeselskap og den spesialiserte leverandørindustriennb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record