Show simple item record

dc.contributor.advisorKjellevold, Kyrre
dc.contributor.authorBrenn, Ragnhild
dc.contributor.authorIndrevik, Fredrik Alexander Knudtsen
dc.date.accessioned2019-08-22T09:10:58Z
dc.date.available2019-08-22T09:10:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609786
dc.description.abstractOmstilling og digitalisering står høyt på dagsorden innen de fleste bransjer. I revisjonsbransjen bør investeringene i digitalisering føre til at revisjonsprosessen blir mer effektiv eller at revisjonskvaliteten økes. Ved revisjon av investeringseiendom står revisor overfor flere dilemmaer. I dag tar revisor utgangspunkt i ledelsens estimat som blir utarbeidet av en ekspert. Eksperten kan bli utsatt for press og påvirkning, og det kan trekkes tvil om hvorvidt estimatet er uavhengig. Dessuten har ikke revisor spesialkompetanse innen verdsettelse, og får ikke alltid tilgang til modellgrunnlaget til eksperten. Vi ønsket derfor å undersøke om det er mulig å benytte automatiserte verdsettelsesmodeller (AVM) for å løse revisors dilemmaer ved revisjon av investeringseiendom. Vi har undersøkt om verdiestimatet på investeringseiendom kan automatiseres, om bruken av AVM innen revisjon kan gi en digitaliseringsgevinst og hvilken innstilling Finanstilsynet har til det digitale verktøyet. Datasettet som blir benyttet i analysen er innhentet gjennom semistrukturerte intervjuer med fem revisorer, fire verdsettelseseksperter og to ansatte ved Finanstilsynet. I analysen blir intervjuobjektenes synspunkter diskutert opp mot relevant litteratur. Våre funn indikerer at slik situasjonen er i dag kan ikke AVM effektivisere revisjonen ettersom revisor ikke har tiltro til at AVM kan erstatte øvrige revisjonshandlinger. AVM kan utgjøre supplerende bevis ved å benyttes som en benchmark, men utfordringen er at modellen har behov for mye informasjon for å kunne gi et mest mulig presist estimat. Finanstilsynets passive rolle gjør at den lave informasjonstilgangen i markedet for investeringseiendom forblir en utfordring. Tilsynet tilrettelegger dermed ikke for bruken av verktøyet. AVM kunne hevet revisjonskvaliteten, men revisor ser ikke behovet for å øke revisjonskvalitet på dette området. Verktøyet gir dermed ingen klar digitaliseringsgevinst, da det kan stilles spørsmål ved om AVM effektiviserer revisjonen eller tilfører en nødvendig heving av revisjonskvaliteten. Uten en klar digitaliseringsgevinst vil antakeligvis ikke revisjonsselskapene benytte seg av verktøyet med det første. Den raske digitale utviklingen kan likevel føre til at AVM blir mer aktuell i fremtiden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleAutomatiserte verdsettelsesmodeller : et verktøy for å digitalisere revisjonen av investeringseiendom?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record