Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorFossvik, Thomas
dc.contributor.authorOlsen, Ole Morten
dc.date.accessioned2019-08-22T10:45:38Z
dc.date.available2019-08-22T10:45:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609805
dc.description.abstractIFRS 15 har vært gjenstand for stor interesse og oppmerksomhet, og arbeidet med standarden har pågått siden 2002. Formålet med utarbeidelsen av den nye standarden har blant annet vært å fjerne svakheter og uoverensstemmelser i tidligere standarder, og gi økt brukernyttig informasjon. Denne masterutredningen forsøker å besvare hvorvidt implementeringen av IFRS 15 er nyttig for investorer ved å undersøke om den nye inntektsføringsstandarden er inkrementelt verdirelevant. Vi har ikke kjennskap til andre verdirelevansstudier av IFRS 15, og utredningen er således et aktuelt bidrag til verdirelevanslitteraturen. Utredningen starter med en redegjørelse av de tidligere inntektsføringsstandardene IAS 11 og IAS 18, før den nylig implementerte IFRS 15 presenteres. Her fremkommer det at IFRS 15 er prinsipielt forskjellig fra de tidligere standardene på enkelte områder, og at enkelte bransjer trolig vil bli mer påvirket av implementeringen enn andre. Gjennomgangen av regnskapsstandardene i kombinasjon med teori og empiri fra verdirelevanslitteraturen danner det teoretiske fundamentet for utredningens hypoteser. For å teste utredningens tre hypoteser empirisk har vi utnyttet avstemmingsdifferansen selskapene har vært pliktige til å rapportere ved implementeringen av IFRS 15. Avstemmingsdifferansen er basert på identiske underliggende økonomiske aktiviteter, og kvantifiserer forskjellen mellom inntektsføring etter tidligere standarder og IFRS 15. Implementeringen ble vurdert som inkrementelt verdirelevant dersom avstemmingsdifferansen hadde en statistisk signifikant sammenheng med aksjeprisen. Den deskriptive statistikken antyder at IFRS 15 i gjennomsnitt har ført til mer konservativ inntektsføring, men at det er betydelige forskjeller mellom ulike bransjer. For bransjene med presumptivt stor implementeringseffekt, bygg- og anleggsbransjen og IT- og telekommunikasjonsbransjen, indikerer den deskriptive statistikken at implementeringen har ført til mer aggressiv inntektsføring. På et aggregert nivå, finner vi at implementeringen av IFRS 15 ikke er inkrementelt verdirelevant. Analyser av bransjer med presumptivt stor effekt viser imidlertid at implementeringen er inkrementelt verdirelevant for bygg- og anleggsbransjen, men ikke for IT- og telekommunikasjonsbransjen. Med utgangspunkt i eksplorative analyser finner vi i også at IFRS 15 er inkrementelt verdirelevant for materialbransjen og oljeservicebransjen. Robusthetstestene antyder at funnene i materialbransjen og bygg- og anleggsbransjen er delvis sensitive for endringer i sentrale parametere, mens funnet i oljeservicebransjen viser seg derimot å være svært robust.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.titleVerdirelevansen av IFRS 15 : er IFRS 15 inkrementelt verdirelevant sammenlignet med tidligere inntektsføringsstandarder og fortolkninger?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record